STRUKTURAT E  PARLAMENTIT TË   STUDENTËVE  NË  UNIVERSITETIN “HAXHI ZEKA “

1. Kaltrina Arifaj – Kryetare e Parlamentit të Studentëve
Email: kaltrina.arifaj@unhz.eu

2. Granit Curri – Nënkryetar
Email: granit.curri@unhz.eu

3. Dorentina Visoqi – Sekretare
Email: dorentina.visoqi@unhz.eu

4. Flamur Krasniqi – Anëtar
Email: flamur.krasniqi@unhz.eu

5. Drilon Lata – Anëtar
Email: drilon.lata@unhz.eu

6. Mergim Ibra – Anëtar
Email: mergim.ibra@unhz.eu

7 Anes Mulliqi – Anëtar
Email: anes.mulliqi@unhz.eu

8. Eros Gashi – Anëtar
Email: eros.gashi@unhz.eu

9. Diellza Zogaj – Anëtare
Email: diellza.zogaj@unhz.eu