STRUKTURAT E  PARLAMENTIT TË   STUDENTËVE  NË  UNIVERSITETIN “HAXHI ZEKA “

1. Rrezarta Hajdaj – Kryetare e Parlamentit të Studentëve
Email: rrezarta.hajdaj@unhz.eu

2. Granit Miftari – Nënkryetar për çështje akademike
Email: granit.miftari@unhz.eu

3. Genti Berisha – Nënkryetar për çështje organizative
Email: genti.berisha@unhz.eu

4. Nderim Hysaj – Nënkryetar për marrëdhënie ndërkombëtare
Email: nderim.hysaj@unhz.eu

5. Saimir Dinaj – Sekretar i përgjithshëm
Email: saimir.dinaj@unhz.eu

6.Zyrtar për informim

7. Ramë Prekalla – Anëtar i PS
Email: rame.prekalla@unhz.eu

8. Dorjonë Shkreli – Anëtar i PS
Email: dorjone.shkreli@unhz.eu

9. Qëndresa Kukaj – Anëtar i PS
Email: qendresa.kukaj@unhz.eu