Orari i Provimeve TPB

Orari i Provimeve Teknologji e Prodhimit Bimor 2017/2018

 

Janar 2018

Prilll 2018

Qershor 2018

Shtator 2018

Nëntor 2018