Orari i Provimeve Penal

Orari i Provimeve, Fakulteti Juridik – Master  2018

 

Janar 2018

Prill 2018

Qershor 2018

Shtator 2018

Nëntor 2018