Njoftohen studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” dhe studentët Alumni të cilët kanë përfunduar studimet në UHZ, që Panairi i tretë i Karrierës i planifikuar më 30 Maj 2017, është shtyrë për me dt. 02 qershor 2017.