Mbrojtja e komunitetit jo-shumicë si kusht për anëtarësim në BE

Mbrojtja e komunitetit jo-shumicë si kusht për anëtarësim në BE

Ftesë për punëtorinë “Mbrojtja e komunitetit jo-shumicë si kusht për anëtarësim në BE”
Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë organizon punëtorinë me temë “Mbrojtja e komunitetit jo-shumicë si kusht për anëtarësim në BE”, që do të mbahet më 12 korrik 2019, duke filluar nga ora 10:00, në Sallën e Senatit, në ndërtesën e Rektoratit,Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë.
Qëllimi i organizimit të kësaj punëtorie është paraqitja e gjendjes aktuale të komunitetit jo-shumicë në Kosovë, diskutimi për politikat e Kosovës për mbrojten dhe integrimin e tyre,
Universiteti “Haxhi Zeka” ka kënaqësinë të ju ftoj për pjesëmarrje në këtë punëtori. Në veçanti ftohen të marrin pjesë, qytetarët e komuniteteve jo-shumicë që jetojnë në Kosovë.
Vendet janë te rezervuara prandaj e konfirmoni pjesemarrjen me kohe deri me 10.07.2019 në këtë email: info@unhz.eu

Pozivnica na radionicu “Zaštita nevećinske zajednice kao uslov za članstvo u EU”

Univerzitet “Haxhi Zeka” u Peći organizuje radionicu na temu ” Zaštita manjinskih zajednica, kao uslov za članstvo u EU”, koja će se održati 12. jula 2019. godine, sa početkom u 10:00, u sali Senat u zgradi Rektora Univerziteta “Haxhi Zeka” u Peći.
Cilj ove radionice je predstaviti trenutno stanje manjinskih zajednica na Kosovu, diskusije o politici na Kosovu za zaštitu i integracije .
Univerzitet “Haxhi Zeka” ima zadovoljstvo da vas pozove da učestvujete u ovoj radionici. Posebno se pozivaju da prisustvuju građani manjinskih zajednica koje žive na Kosovu.
Mjesta su rezervisana ,molimo vas da potvrdite vaše prisustvo do 10.07.2019 na ovoj
e-mail: info@unhz.eu

Please follow and like us:

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.