Mbahet trajnimi ”Mësimi online dhe përdorimi i SEMS”

Mbahet trajnimi ”Mësimi online dhe përdorimi i SEMS”

Me qëllim të avancimit të njohurive të stafit akademik në përdorim të teknologjisë së re për zhvillim të mësimit online, Zyra për Mësimdhënie dhe Çështje Akademike në bashkëpunim me Zyrën për Teknologji dhe Informacion ka organizuar trajnim me temën ”Mësimi online dhe përdorimi i SEMS”. Në këtë trajnim janë prezantuar metoda për komunikim në numër të madh të pjesëmarrësve në ligjerata, përdorimi i aplikacioneve për komunikim online, prezantimi i punimeve, shpërndarja e linkut për qasje tek studentët në SEMS në mënyrë që të evidentohet pjesëmarrjen e tyre në ligjeratë dhe mjete të tjera lehtësuese teknologjike. 

Please follow and like us: