Rektorati

 • Adresa: Rr.“UÇK-së” 30000 Pejë Republika e Kosovës
 • + 381 (0) 39 423 270
 • info@unhz.eu
 • Facebook

Fakulteti i Biznesit

 • Adresa: Rr.“Eliot Engel” 30000 Pejë Republika e Kosovës
 • + 381 (0) 39 432 492
 • fb@unhz.eu

Fakulteti Juridik

 • Adresa: Rr.“UÇK-së” 30000 Pejë Republika e Kosovës
 • + 381 (0) 39 421 758
 • fj@unhz.eu

Fakulteti i Menaxhimit në Turizëm, Hotelieri dhe Mjedis

 • Adresa: Rr.“Eliot Engel” 30000 Pejë Republika e Kosovës
 • + 381 (0) 39 432 490
 • fmthm@unhz.eu

Fakulteti i Agrobiznesit

 • Adresa: Rr.“UÇK-së” 30000 Pejë Republika e Kosovës
 • + 381 (0) 39 422 074
 • fag@unhz.eu

Fakulteti i Arteve

 • Adresa: Rr.“UÇK-së” 30000 Pejë Republika e Kosovës
 • + 381 (0) 39 421 759
 • far@unhz.eu