Konkurs për vende të lira në Administratë

Konkurs për vende të lira në Administratë

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë

Pozita: Zyrtar për çështje mësimore dhe sigurim të cilësisë

Formulari për aplikim

Njoftim për kandidatin e suksesshem