Konkurs për vende të lira në Administratë

Konkurs për vende të lira në Administratë

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë

Pozita: Zyrtar i Qendrës për Zhvillim te Karrierës

Kandidati i suksesshëm Zyrtar i Qendrës për zhvillim të Karrierës

Pozita: Zyrtar për Logjistikë

Kandidati i suksesshëm Zyrtar për Logjistikë

Pozita: Zyrtar për çështje studentore

Kandidati i suksesshëm Zyrtar për çështje studentore

Formulari për aplikim

Please follow and like us: