Fakulteti Juridik

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e vitit te katert se pas kerkeses se paraqitur nga nje numer i studenteve dhe ne bashkpunim me profesorin e lendes z. Arsim Avdijaj kemi vendosur qe te zhvillohet/mundesohet vlersimi me goje per te gjithe studentet qe kane si provim te fundit per diplomim lenden Metodologjin e Shkrimit dhe Hulumtimit Ligjor!

Vlersimi me goje do te mbahet me daten 21.10.2014, ne ora 17:30.

Te gjithe studentet qe deshirojne te i nenshtrohen vlersimit me goje duhet te paraqiten tek administrata e fakultetit per tu evidentuar ne liste, me se largu deri me daten 20.10.2014.


Lajmerim rreth ndarjes se grupeve te studenteve per ligjerata

Viti i katert

Studentet me numer te indeksit R-001/11 deri me R-215/11 jane ne grupin A

Studentet me numer te indeksit R-216/11 deri me R-406/11 jane ne grupin B

Studentet me numer te indeksit K-001/11 deri me K-001/11 jane ne grupin B

Viti i trete

Studentet me numer te indeksit 210012012 deri me 212752012 jane ne grupin A

Studentet me numer te indeksit 212762012 deri me 215542012 jane ne grupin B

Per studentet e vitit te dyte ndarja e grupeve do te behet permes SEMS-it

Per studentet e vitit te pare ndarja e grupeve do te behet pasi te kryhet regjistrimi i studenteve te cilet jane pranuar ne afatin e dyte plotesues.


Komisioni i ankesave per pranimin e studenteve

Vendim i komisionit te ankesave per studente te rregullt

Vendim i komisionit te ankesave per studente Me korrespodence

Vendim i komisionit te ankesave per studente per komunitetet jo shumice

Regjistrimi i studenteve do te behet me dt. 16, 17 dhe 18.10.2014


 NJOFTIM

Me datë16 tetor 2014, nga ora 14:00h, në Amfiteatrin 1, do të bëhet vendosja e notave në lëndën "HISTORIA E INST.SHTETËRORE DHE JURIDIKE" Profesori: Mr.sc.Xhafer Tahiri (PhD Can.)


NJOFTIM

Sipas vendimit të Këshillit të Fakultetit Juridik të datës 26.08.2014, të gjithë studentët e vitit të dytë, të tretë dhe të katërt janë të obliguar që në afat prej (7) ditëve të javës së pare të ligjëratave, përkatësisht deri me datën 17.10.2014 të përcaktohen për lëndën zgjedhore.
Administrata e fakultetit e përcakton kuotën e lejuar përkatësisht numrin e grupeve për pjesëmarrje në lëndët zgjedhore. Minimumi i grupit është 20 studentë.
Përcaktimi për lenden zgjedhore behet përmes Semsit (viti i dytë) ose drejtpërdrejt ne administratën e fakultetit.


Njoftim
Njoftohen studentet e vitit të IV-ër, se Ligjeratat nga e Drejta Tregtare Ndërkombëtare, do të mbahen të Mërkuren dt. 15.10.2014 nga ora 9:00, ndersa notat kaluese në lendën e Drejtë Tregtare, përshkruhen në indeks ditën e Mërkure, me dt.15.10.2014, nga ora 10:30.

Mr.Sc. Skender Gojani PhD(c)


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të IV-ër, se notat kaluese në lendën e Drejtë Tregtare, përshkruhen në indeks ditën e Mërkure, me dt.15.10.2014, nga ora 15:00.

Mr.Sc. Skender Gojani PhD(c)


Njoftim

Lajmerohen studentet e meposhtem qe vin ne konsultime me dt. 10.10.2014 ne oren 13:00 per lenden Qeverisje te korporatave 

1. Gentian Gjevukaj
2. Arianit Imami


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik se në orarin e ligjëratave janë bërë ca ndryshime. Luteni qe ti vijoni ligjëratat sipas orarit te publikuar.
Ndarja e studenteve ne grupe do te behet nga dekanati. 


Njoftim 

Njoftohen studentet se konsultimet ne lenden Gjuhe Angleze I dhe II te afatit te shtatorit mbahen me date: 10.10.2014 ne ora 14:30


 

Universiteti "Haxhi Zeka"

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015 - Afati i dytë

Fakulteti Juridik

 


NJOFTIM
Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik, se për shkak të mbajtjes së provimit pranues, ligjëratat do te mbahen sipas orarit te publikuar, duke filluar nga ora 12, e datës 07.10.2014.

Orari i ligjeratave


Provimi pranues ne Fakultetin Juridik do te mbahet me dt. 07.10.2014 ne oren 09:00

Lista e kandidateve per provim pranues

Fakulteti Juridik - Kati I - Amfiteatri 1 Ora 9:00

Fakulteti Juridik - Kati II - Amfiteatri 2 Ora 9:00

Fakulteti Juridik - Kati I - Salla 1 Ora 9:00

Fakulteti Juridik - Kati I - Salla 2 Ora 9:00

Fakulteti Juridik - Kati II - Salla 3 Ora 9:00

Provimi pranues ne Fakultetin Juridik do te mbahet me dt. 07.10.2014 ne oren 10:00

Fakulteti Juridik - Kati I - Amfiteatri 1 Ora 10:00

Fakulteti Juridik - Kati II - Amfiteatri 2 Ora 10:00

Fakulteti Juridik - Kati II - Amfiteatri 2 Ora 10:00 (Me koreespondence)


NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik i Fakultetit Juridikt, se viti i ri akademik 2014/2015 fillon me datën 07.10.2014, sipas orarit te publikuar .


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë, tretë dhe të katërt të Fakultetit Juridik se
konsultimet dhe marrja e notave në lëndet:
Kundërvajtjet në lëmin penal,
E drejta e procedurës penale, dhe
E drejta e procedurës penale - pjesa e posaçme
do të bëhen ditën premtë me datën 03.10.2014 prej orës 10:00 - 11:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të IV-ër, se notat kaluese në lendën e Drejtë Tregtare Ndërkombëtare përshkruhen në indeks ditën e Martë, me dt.30.09.2014, nga ora 13:30.

Mr.Sc. Skender Gojani


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të tretë të Fakultetit Juridik se notat nga lënda "Mjekësia ligjore"mund t`i marrin të hënen me 29.09.2014 në oren 14:00.


Njoftim

Lajmërohen studentët e vitit të dytë dhe të katërt të Fakultetit Juridik se konsultimet dhe marrja e notave në lënden"Krimi i organizuar" bëhen ditën e martë me datë 30.09.2014 prej ores 09:00 - 10:00.


Lajmerim

Lajmrohen studentet se konsultimet dhe marrja e notave ne lenden Politika Ekonomike behen sot me datë 25.09.2014 ne ora 15.ne amfiteatrin 1


Njoftim

Vendosja e notave në indeks do të bëhen ditën e shtunë (datë 27.09.2014 sipas orarit vijues:
Për lëndët, E Drejta Ndërkombëtare e Punës dhe e Drejta Sociale  nga ora 11;00 deri 12;00 dhe E Drejta e Punës nga ora 12:00 deri 13;00.


Njoftim

Njoftohen studentet se venja e notave dhe konsultimet ne lenden E drejta administrative do te mbahen-behen  diten e Merkure me date 24.09.2014 ne ora  14:00

Njoftohen studentet se provimi ne lenden Hyrje ne te drejten dmth Fillet e se drejtes do te mbahet me date 24.09.2014 ne ora 12:00

Gjithe te mirat!
Pedagogu i lendeve perkatese:Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Lajmerim

Njoftohen studentet se provimi ne lenden E drejta e UE -së  do te mbahet ne dy grupe prej ores 16 :

Studentet prej shkronjes A – G  provimin do ta mbajne ne amfiteatrin 1

Studentet prej shkronjes H – Z do ta mbajne provimin ne amfiteatrin 2


Lajmerim

Lajmerohen studentet, qe posedojne indeksa, se notat kaluese  ne lenden  e drejta nderkombetare per te drejtat e njeriut, do te pershkruhen ne indeks me date: 22.09.2014 (e hene) ne oren 11:30.

Mesimdhenesi


Lajmerim

Lajmërohen studentët që i janë nënshtruar provimit në Lëndën Klinika Juridike nga E Drejta Familjare dhe Trashëgimore me datë 16.09.2014, se notat kaluese do të përshkruhen në indeks ditën E Hënë me datë  22.09.2014 në orën 11:00.


Njoftim

Provimi i rregullt i lendes „Metodologjia e shkrimit akademik dhe ligjor”, mbahet me datë 30.09.2014, ne ora 16.30, Amfiteatri 1


Njoftim

Njoftohen studentet qe i jane nenshtruar provimit ne lenden Klinika Juridike Penale se notat kaluese pershkruhen ne indeks diten e Shtune me date 20.09.2014 ne oren 11.00, konsultimet behen nga ora 11:30 ne te njejten dite.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik te cilet do ti nenshtrohen provimit me datë: 17.09.2014 ne lendet: Financa dhe e drejta financiare . E drejta bankare. E drejta tatimore, Dr.sc.Bedri Peci se provimet do te mbahen sipas ketij orari:

Financa dhe e drejta financiare ne oren: 15:00  Amfiteatri 1.
E drejta bankare ne oren: 16:00 Salla 1.
E drejta tatimore ne oren: 16:00 Salla 1.


Njofitm

Njoftohen studentët që i janë nënshtruar provimit në lëndën Qeverisja Lokale se notat kaluese përshkruhen në indeks ditën e Hënë me dt. 15.09.2014 në orën 11: 30 .


Njoftim

Njoftohen studentet qe i jane nenshtruar provimit ne lenden Klinika Juridike Civile se notat kaluese pershkruhen ne indeks diten e Hene me dt. 15.09.2014 ne oren 11.


Njoftim

Të gjithë studentet e Vitit te IV te Fakultetit Juridik, qe sipas rezultatit te publikuar kane kaluar provimin e lendes „Metodologjia e shkrimit akademik dhe ligjor", dhe i kane përfunduar dhe vërtetuar te gjitha provimet tjera, çdo ditë pune nga ora 10 deri ne orën 15, mund ta kërkojnë vërtetimin për përfundimin e studimeve te tyre


Lajmerim 

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik te cilet do ti nenshtrohen provimit ne lenden: E drejta romake, Dr.sc.Bedri Bahtiri se provimi do te mbahet sipas ketij orari:

Grupi i pare prej ores: 11:00 - 12:00
Grupi i dytë prej ores: 12:00 - 13:00
Grupi i tretë prej ores: 13:00 - 14:00


Njoftim

Studentet e Fakultetit Juridik nuk mund ti nënshtrohen asnjë provimi pa prezantuar Indeksin ose ID kartelën e vet.  Tërheqja e ID kartelave bëhet çdo ditë pune deri me datën 15.09.2014.

U.D. Dekan, Fakulteti Juridik
Prof. Ass. Dr. Kolë KRASNIQI


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi  ne lendet: E drejta Kushtetuese dhe Administrimi lokal i paraparë te mbahet me datë:29.09.2014 te njejtit do te mbahen me datë 27.09.2014 ne ora 14:00 Amfiteatri 1


NJOFTIM

Njoftohen studentet e vitit te IV të Fakultetit Juridik se ligjerata e lendes “ Metodologjia e shkrimit akademik dhe ligjor“ që është paraparë të ligjërohet me datë 06.09.2014,nga mesimdhenesi i lendes, Mr.sc.Arsim Avdijaj, do të ligjerohet sipas këtij orari intensiv:

-     E Enjte, me 04.09.2014, nga ora 16.30 deri në ora 20.00

-      E Premte, me 05.09.2014, nga ora 16.30 deri në ora 20.00

-      E Shtune, me 06.09.2014, nga ora 09.00 deri në ora 17.00

-      E Diel,  me 07.09.2014, nga ora 09.00 deri në ora 17.00     

Provimi mbahet te merkuren me 10.09.2014 në ora 16.

Paraqitja e ketij provimi mund të behet deri me datën 08.09.2014.

Syllabusi dhe literatura mund te sigurohët edhe permes ketij kontakti elektronik me mesimdhenesin E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U.D. Dekan, Fakulteti Juridik
Prof.ass.dr. Kolë KRASNIQI


Lajmerim

Ftohen studentet qe kane ndonjë notë kontestuese ose nuk e kane marre noten ne lenden MJEKSIA LIGJORE te profesori Arsim GERXHALIU, qe ta sjellin indeksin ne zyren e Dekanit, deri te marten me 02.09.2014 ne ora 15.


Sipas nenit 72 të Statutit të Universitetit dhe sipas rekomandimeve të Rektoratit dhe Agjencisë së Akreditimit të Kosovës, nxjerrë këtë:

                                                                                                         VENDIM
 

I. Studentët e vitit të IV të cilët nuk e kanë dhënë lëndën “ Metodologjia e shkrimit akademik dhe ligjor “ janë të obliguar që t’i nënshtrohen këtij provimi.

II. Obligohet mesimdhenesi i lendes Mr.sc.Arsim Avdijaj, qe para mbajtjës së provimit, me datë 06.09.2014, nga ora 9 të mbaj një ligjeratë intensive me student.

III. Provimi mbahet te premten me 12.09.2014 në ora 16. Paraqitja e provimeve behet nga data 29.08.2014 deri me datën 08.09.2014.

U.D. Dekan, Fakulteti Juridik
Prof.ass.dr. Kolë KRASNIQI


Lajmerim per paraqitje te provimeve

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se paraqitja e provimeve per afatin e shtatorit 2014 behet prej 25.08.2014 deri 29.08.2014


Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015

Fakulteti Juridik


Njoftim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i dyte dhe viti i katërt se konsulltimet dhe venja e notave ne lendët; Politika ekonomike dhe Institucionet financiare nderkombetare, Dr.sc.Mejdi Bektashi do te bëhen me datë: 18.07.2014 ne ora:12:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të IV-ër, se notat kaluese në lendën e Drejtë Tregtare dhe e Drejtë Tregtare Ndërkombëtare përshkruhen në indeks ditën e Marte me dt.15.07.2014

E Drejta Tregtare Ndërkombëtare në orën 13:00, ndersa e Drejta Tregtare prej oreës 14:00.

Mr.Sc. Skender Gojani  PhD(c)


Njoftim

Pershkrimi i notave nga lenda Kriminologji behet te henen, me 14.07.2014 nga ora 9 deri ne oren 10


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të II-të, III-të dhe të IV-të të Fakultetit Juridik të cilët për çfarëdo arsye ende nuk i kanë marr notat kaluese te profesori Mujë Ukaj, të njëjtën gjë mund ta bëjnë përfundimisht ditën e hënë (datë 14.07.2014) prej orës 13:00 deri 13:30 në një nga sallat e Fakultetit.
Studentët të cilët nuk paraqiten konsiderohet se kanë refuzuar notën.


Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet se pershkrimi i notave nga Financat dhe E Drejta Financiare dhe nga lenda E Drejta Tatimore dhe Buxhetore do te behet me dt. 16.07.2014 duke filluar nga ora 12.00.

Me respekt,
Prof. Dr. Bedri Peci


Njoftim
Konsultimet mbahen me date: 11.07.2014 ( E premte) sipas ketij orari:
 
10:00 - 11:00 Gjuhe e Huaj I
11:30 - 12:30 Gjuhe e Huaj II (Me indeksa)
13:00 - 14:30 Gjuhe e Huaj II (Me ID)
 
Profesori i lendes,
Mr.sc Halil Asllani

Njoftim

Njoftohen studentet te cilet nuk i kane marre notat ne lenden E drejta nderkombetare private,se notat mund ti marrin me daten 9 Korrik 2014 e Merkure ne ora 17:00


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se notat pershkruhen ne indeks per studentet qe posedojne indeksa per lenden Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut, me date 11.07. 2014 E Premte ne oren 13:00.

Studenteve te vitit te pare te gjenerates 2013/2014 notat do t'u pershkruhen ne SEMS.

Lajmerohen studentet e Vitit te Trete, se notat ne lenden Qeverisja Lokale, pershkruhen ne indeks me date 11.07.2014 ne oren 11:00

Konsultimet me studentet e evidentuar mbahen sipas orarit per pershkrimin e notave ne lendet perkatese.

Me respekt,

Bashkim Rrahmani


Njoftim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se konsultimet dhe marrja e notave ne lendet: E drejta penale  dhe  E drejta penale nderkombetare, Dr.sc.Bajram Ukaj do te bëhet sot me datë: 03.07.2014  ne oren 17:00  ne njeren nga sallat e lira.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i dyte se provimi ne lenden: Politika ekonomike Dr.sc.Mejdi Bektashi e parapare te mbahet me date:03.07.2014 ne oren:12:00 e njejta do te mbahet po kete dite vetem prej ores:16:30 Amfiteatri 1 .


Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i katert se provimi ne lenden: Institucionet financiare nderkombetare  Dr.sc.Mejdi Bektashi e parapare te mbahet me date:03.07.2014 ne oren:14:00 e njejta do te mbahet po kete dite vetem prej ores:16:30.


Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e vitit te katert se notat nga lenda Qeverisje e korporatave mund t'i marrin te marten (01.07.2014) prej ores 13:00, fakulteti juridik.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te III -tè se provimi nga Lènda e Administrimit Lokal i caktuar tè mbahet me date 9 korrik 2014, do te mbahet me date 5 korrik 2014 me fillim ne oren10:00.
Prof.Dr. Arsim Bajrami


Njoftim

Njoftohen  studentet e vitit te II-tè se provimi nga Lènda e Drejta Kushtetuese i caktuar tè mbahet me date 9 korrik 2014, do te mbahet me date 5 korrik 2014 me fillim ne oren10:00.
Prof.Dr. Arsim Bajrami


Njoftim

Njoftohen studentet se notat ne indeks dhe konsultimet ne lenden Klinika juridike penale - Mr.sc.Agron Hasanaj behen me date 05.07.2014 nga ora 10:00


Njoftim

Provimi ne lenden "E Drejta Nderkombetare Publike" organizohet te premten, date 27 qershor 2014, me fillim ne oren 12:00, ne Amfiteatrin II.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i dytë se provimi ne lënden: Organizatat nderkombetare, Mr.sc.Driton Lajqi i parapar te mbahet me datë: 26.06.2014 i njejti do te mbahet me datë: 04.07.2014 ne ora 14:00  Amfiteatri 1


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te I pare ne lenden:Fillet e se drejtes,lende ne te cilen Ju kan nenshtru provimit ma date 24.Qershor 2014,se konsultimet  mbahen te premten date 27.Qershor 2014,ora 14
Per studentet  te cilet jane te regjistruar ne  vitin akademik  2013-2014, rezultatet gjenden te bartura ne sistemin sems.

Pedagogu i lendes:Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Njoftohen studentet se provimi nga lënda  E Drejta Ndërkombëtare e Punës do të mbahet me datë: 04 korrik 2014  nga ora 16:00


Lajmerim

Luten këta Studentë të Fakultetit Juridik,të cilet janë liruar nga semestri për vitin akademik 2013/2014,që t'i sjellin dokumentët e kompletuara deri me datën 27.06.2014.Në të kundërten pasojat për kompenzim i bartin vetë.

Ajmone  Bajramaj
Doruntina  Goska
Liridona  Tafilaj
Erlinda  Avdylaj
Fitesa  Xhemajli
Edita  Kurmehaj


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te dyte,te Fakultetit Juridik,te cilet u jane nenshtru provimit ne lenden:E drejte administrative,date 17.06.2014,se konsultimet dhe shenimet e notave ne indexa ,mbahen-behen me daten 24 06.2014,ora 15.

Pedagogu i lendes:

Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të katërt të Fakultetit Juridik se notat kaluese nga lënda "Krimi i organizuar" të Prof.Ass.Dr. Kolë Krasniqi mund t`i marrin të hënen me datë 23.06.2014 në oren 09:00.
Si dhe njoftohen studentët:
1.Nita Gjikolli (R 242/10);
2.Saranda Zekaj (R 348/10);
3.Dafina Hysnikaj (R 345/11);
4.Iber Kolica (170/11).
Të vijnë në konsultime të hënen në zyren e Dekanit të Fakultetit Juridik me datë 23.06.2014 në oren 09:00.


Njoftim

Njoftohen studentet se notat kaluese ne lendet Klinika Familjare dhe Trashegimore dhe Klinika Juridike Civile do te pershkruhen ne indeks me daten 27.06.2014 ne oren 11.


Lajmërim

Lajmërohen studentet e vitit te dyte perkatesisht te vitit te katert ne lendet:E drejte administrative,perkatesisht e drejte administrative-pjesa e posaqme, lende ne te cilat kan kaluar provimin me kollokfiume, notat shenohen me date 24 Qershor 2014,ora 15:00.

Studentet te cilet janë te pakënaqur lidhur me noten-vleresimin perkates kane te drejte te i nenshtrohen provimit sikurse studentet tjere me date 17.Qershor 2014, dhe ate sipas orarit te publikuar.

Konsultimet dhe venja e notave ne indeksa lidhur me mbajtjen e provimeve ne lendet perkatese te dates 17.Qershor 2014,mbahen-behet me date 24 Qershor 2014,ora 15.

Pedagogu i lendeve perkatese:

Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


 

Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i pare se provimi ne lenden: Sociologjia Juridike, Dr.sc.Beqir Sadikaj i parapare te mbahet me date: 21.06.2014 i njejti do te mbahet me date: 26.06.2014 ne oren:10:00 Amfiteatri 1.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i dyte se provimi ne lenden: Komunikim masiv, Dr.sc.Beqir Sadikaj i paraparë te mbahet me date:21.06.2014 i njejti do te mbahet me date: 26.06.2014 ne oren:12:00 Salla 1


Lajmerim

Lajmrohen studentet e te vitit parë të rregjistruar ne vitin 2013-2014 se mund ti marrin ID kartelet ne administraten e Fakultetit Juridik .


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i tretë se provimi ne lëndën: Terrorizmi, Dr.sc.Kolë Krasniqi i parapare te mbahet me datë: 12.06.2014 i njejti do te mbahet me date: 11.07.2014 ne oren: 10:00 Salla 3.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i katërt se provimi ne lëndën: Kriminologji, Dr.sc.Kolë Krasniqi i parapare te mbahet me datë:12.06.2014 i njejti do te mbahet me datë: 11.07.2014 ne oren:12:00 Amfiteatri 2.


Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit Haxhi Zeka,në mbledhjen e mbajtur më 15.05.2014 pas shqyrtimit të ankesave, mori:

Vendim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Fakultetit Juridik - Bachelor

Vendim për mos lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Fakultetit Juridik - Bachelor


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik të vitit të IV-të, moduli civil se kollokviumi i dytë në lëndën E drejta procedurale civile - pjesa e posaqme mbahet me datën 07 Qershor 2014 në orën 14:00.

Me respekt,
Prof. Dr. iur. Haxhi GASHI


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të IV-të të Fakultetit Juridik- moduli kushtetutes-administrativ së kollokviumi i II-rë nga lënda e Drejta Kushtetutese Pozitive do të mbahet të shtundën me datë 7 qershor 2014 me fillim në orën 11:00 në Amfiteatrin 2.

Profesori i lendës:
Prof. Dr. Arsim Bajrami


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të II-të të Fakultetit Juridik, se kollokviumi i II-rë nga lënda Gjyqësia Kushtetutese do të mbahet të shtundën me datë 7 qershor 2014 me fillim në orën 12:00 në Amfiteatrin 1.
Studentet që nuk kanë marr nenshkrimet mund ti marrin këtë datë.

Profesori i lendës:
Prof. Dr. Arsim Bajrami


Njoftim

Informohen studentët e vitit te IV se kolokuiumi i dyte nga lenda VIKTIMOLOGJIA do te mbahet me daten 13 qershor 2014 ne ora 11.

Me respekt,
Prof. Ass.Dr. Veton Vula


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik, viti i III, se kolokuiumi i II ne Lenden Terrorizmi mbahet te henen me date 02.06.2014 ne ora 13


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik se te gjitha qeshtjet qe kan te bejn me menshkrime, pershkrimin e notave ose konsulta tjera me Prof. Bardhyl Hasanpapaj mbahen te merkuren me date 04.06.2014, nga ora 9.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te katert/moduli civil te Fakultetit Juridik se ushtrimet ne lendet perkatese nuk do te mbahen diten e premte, mirepo ato do te mbahen diten e shtune, me date 31 Maj 2014, nga ora 15:00 e tutje.

Asistenti i lendes


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik se Kollokviumi i dytë nga lënda E Drejta Familjare dhe Trashegimore, mbahet diten e shtunë, me datë 31 Maj 2014, në ora 10:00.

Me respekt,
Prof. Dr. iur. Haxhi GASHI


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të katërt/moduli civil të Fakultetit Juridik se Kollokviumi i dytë nga lënda E Drejta Sendore, mbahet diten e shtunë, me datë 31 Maj 2014, në ora 12:00.

Me respekt,
Prof. Dr. iur. Haxhi GASHI


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik se me daten 29.05.2014, ne ora 12.00, ne Amfiteatrin Nr.2,
ne kuader te lendeve Procedura Penale dhe Klinika Juridike Penale do te organizohet nje gjykim i simuluar, ku do te marrin pjese edhe zyrtar te ndryshem shtetror.


Lajmrim

I.Lajmrohen studentet e vitit te katert, moduli kushtetues-administrativ te F Juridik se neser me date 29.Maj 2014,ora 13.30,mbahen konsultimet lidhur me rezultatet e kollokfiumit ne lenden:E drejte administrative (Pjesa e posaqme).
II.Lajmrohen studentet e vitit te dyte te F Juridik se neser ma date 29 Maj 2014,ora 14.mbahen konsultimet lidhur me rezultatet e kollokfiumit ne lenden;E drejte administrative.

Pedagogu i lendes: Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Lista e studenteve,viti i tretë te cilet do ti nenshtrohen kollekfiumit te dyte ne lenden: Financa dhe e drejta financiare, Dr.sc.Bedri Peci


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i dyte se ligjerata ne lenden: Politika ekonomike, Dr.sc.Mejdi Bektashi e parapar te mbahet me date: 28.06.2014 ne oren:13:00  e njejta do te mbahet po me këtë datë vetem prej ores:15:00


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik te cilet ndjekin ligjeratat ne lenden TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTARE, se testi i dyte mbahet diten e Enjte ne ora 10:00, ne Amfiteatri Nr.2

Verejtje: Me rastin e hyrjes ne teste, studentet duhet ta kete me veti Index-in ose leternjoftimin ( dokument identifikues) sepse ne te kunderten nuk do t’i lejohet tyrja ne test.

Profesori i lendes

PhD (c ) Xhavit Shala


Lajmrim

Lajmrohen studentet e vitit te dyte te Fakultetit Juridik ne Peje se neser me date 27 .Maj 2014 mbahet kollokfiumi i II ne lenden:E drejte administrative.

Kollokfiumit te dyte kan te drejte te i nenshtrohen te gjithe studenet te cilet e kan kalu kollokfiumin e pare.

Luten studente te i permbahen orarit te mbajtjes se ligjeratave,i cili orar vlen edhe per mbajtjen e kollokfiumit perkates.

Grupi A.nga ora 10
Grupi B nga ora 12

Suksese per studentet meritor te Universitetit "Haxhi Zeka"Fakulteti Juridik ne Pejë

Pedagogu i lendes:

Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se paraqitja e provimeve per afatin e Qershorit per vitin akademik 2013-2014 bëhet me datë: 2.3.4.5.6. Qershor 2014


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i pare, se kollekfiumi i dyte ne lëndën: E drejta romake Dr.sc.Bedri Bahtiri do te mbahet me datë:30.06.2014 ne oren: 14:00 Amfiteatri 1. Kollekfiumit të dytë kane te drejtë ti nenshtrohen vetem studentet te cilet kanë kaluar kollefiumin e parë.


NJOHTIM

-Notat ne Indeks te lendes Organizata Nderkombetare jepen me 26 Maj 2014 (E Hene) duke filluar nga ora 14:00.
-Te njejten dite dhe te njejten kohe (26 Maj 2014, E hene) ftohen te vijne studentet për konsultime.


Njoftim

Ligjeratat per diten e sotme ne lenden E Drejta Ndëkombëtare Private Konvencianale dhe lenden E Drejta Diplomatike dhe Konsullore do të mbahen me fillim nga ora 15:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te III dhe vitit te IV te Fakultetit Juridik, se ne kuadër te programit te shkencave juridiko - penale, me date 23.05.2014, ne ora 12, ne Amfiteatrin 2 , Ministri i Punëve te Brendshme z. Bajram Rexhepi do te mbaj një ligjëratë me temën "Përpjekjet per ndërtimin e shtetit juridik te Kosovës.


Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik viti IV moduli financiar se kollokuiumi II do të mbahet më datë 26 maj 2014 nga ora 16:00.

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik viti IV moduli ndërkombëtar se kollokuiumi II do të mbahet më datë 26 maj 2014 nga ora 15:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te trete (III.) dhe vitit te katert (IV.) te Fakultetit Juridik se me date 27.05.2014, do te organizohet nje vizite ne Akademine e Policise ne Vushtri.

Agjenda:

- Ne ora 08.15, nisja me dy autobus nga Peja,
- Ne ora 10.30, arritja ne akademi ku organizohet pritja, vizita e objekteve dhe mbajtja e nje ligjerate,
- Ora 12 - 13, dreka e perbashket me kadetet
- Ora 13, nisja nga Vushtria,
- Ora 14 arritja ne Prishtine, nje vizite ne Parlamentin e Kosoves (nese nuk ka ndonje agjende tjeter),
o (Sipas interesimit te studenteve mund te organizohet edhe nje ligjerate profesionale ne lemin e Balistikes dhe te vizitohet edhe nje poligon i shejtarise)

Udheheqes dhe mbikqyres i projektit eshte Prof. Agron Hasanaj.
Numri i studenteve, maksimumi i lejuar 100 student.


Me respekt,
Prof.ass.dr. Kolë KRASNIQI
U.D. Dekan, Fakulteti Juridik


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te IV-te - Moduli Penal, se ligjerata nga lenda: E drejta penale-Pjesa e posaçme, nuk mbahet me dt.22.05.2014, e njëjta mbahet të merkuren me dt. 28.05.2014, nga ora 16:00.

Kollokviumi final nga kjo lendë mbahet te ejten me dt.29.05.2014 , nga ora 15:00.

Me respekt,
Avni Puka


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te trete (III.) dhe vitit te katert (IV.) te Fakultetit Juridik se me date 22.05.2014, ne ora 13, ne kuader te lendes Terrorizmi, do te mbahet nje ligjerate nga z. Achim Wenz, profesor ne shkollen e larte te policise ne Münster te Gjermanise dhe udheheqes i Head of Executive Criminal Investigation Department, pran Misionit Evropian per Sundimin e lLigjit ne Kosove.

Tema: Problemet e luftimit te krimit te organizuar ne shtetet e Ballkanit.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të IV-të të Fakultetit Juridik - Moduli Penal se ligjërata: Procedura penale – pjesa e posaçme, e paraparë të mbahet sipas orarit nuk do të mbahet për shkaqe objektive, por e njëjta do të zëvendësohet të premten me (23 maj) duke filluar në orën 12:00.

Mësimdhënësi: Mujë Ukaj


Lajmrim


I.Lajmrohen studentet e vitit te dyte ne lenden:E drejte administrative,se me daten 17.05.2014,dite e shtune,ora 11,se do te zevendesohet-mbahet ligjerata e cila eshte e humbur per arsye te mbajtjes se provimeve ne afatin e prillit.

II.Lajmrohen studentet e vitit te katert ne lenden:E drejte administrative (pjesa e posaçme),se me daten 17.05.2014,dite e shtune,ora 14,se do te zevendesohet-mbahet ligjerata e cila eshte e humbur per arsye te mbajtjes se provimeve ne afatin e prillit.

Me respekt! Pedagogu i lendes:
Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të IV-të - Moduli Penal, se ligjerata nga lënda: E drejta penale-Pjesa e posaçme, nuk mbahet me dt.15.05.2014, e njëjta mbahet të shtunen me dt. 10.05.2014, nga ora 12:00.

Me respekt,
Avni Puka


Njoftim

Njoftohen studentet e të vitit të parë dhe vitit të tretë Fakultetit Juridik (që ndjekin ligjëratat nga lënda “Bazat e sistemit Gjyqësor” dhe “E drejta e Procedurës Administrative”) se ligjëratat e caktuara për të Shtunën (datën 03. Prill, 2014), nuk do të mbahen. Ne bashkëpunim me studentet do të vendoset për zëvendësimin e orëve në një orar tjetër të përshtatshëm.

Me respekt,
Shefqet Berisha


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te katert, moduli civil se kolokfiumi nga lenda E drejta e pronesise intelektuale mbahet diten e Shtune me dt.03.05.2014 ne ora 15:00

Me respekt,
Prof.Dr.Abdulla Aliu


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te katert, moduli civil se kolokfiumi nga lenda E drejta kontraktore mbahet diten e Shtune me dt.03.05.2014 ne ora 16:00

Me respekt,
Prof.Dr.Abdulla Aliu 

Njoftim

Ushtrimet ne lenden Ekonomia politike tash e tutje do te mbahen te premten prej ores 13:00, amf.2.

Mr.Sc.Ariane Elezaj


N JO F T I M

Njoftohen te gjithë studentet e Fakultetit Juridik se regjistrimi i semestrit dhe paraqitja e provimeve do te behet vetëm sipas rregullores se Universitetit.
Kjo do të thotë se studentet/at qe nuk i kane përshkruar notat ne index dhe ata qe nuk i kane marrë nënshkrimet e profesorëve nuk do te kenë mundësi qe ta regjistrojnë semestrin ose ti paraqesin provimet ne afatin e Qershorit.

Prof.ass.dr. Kolë KRASNIQI
U.D. Dekan, Fakulteti Juridik


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të IV-të të Fakultetit Juridik- moduli kushtetutes-administrativ së me datë 30 prill 2014, nuk do të mbahen ushtrimet nga Lënda e Drejta Kushtetutese Pozitive, nga ora 12:00 deri në orën 14:00

Oret e ushtrimeve të datës 30 prill do të mbahen një datë tjeter në marrëveshje me studentet.

Asistenti i lëndes
Nur Çeku


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te tretë te Fakultetit Juridik se Kollokfiumi i parë nga lënda: E drejta e Unionit Evropian, Dr.sc. Hajredin Kuqi mbahet diten e enjte, me datë: 08.05.2014 ne oren: 15:00.


Njoftim

28.04.2014

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2013-2014 në mbledhjen e mbajtur me 17.04.2014 mori :


Njoftim

Marrja e notave dhe konsultimet ne lenden Krimi i Organizuar jane te marten me 29.04.2014, nga ora 9.30 deri ne ora 10.30

Me respekt,
Dr.Sc.Kolë Krasniqi


Njoftim

Konsultimet ne Gjuhe Angleze I & II mbahen me date 30.04.2014, ora 14:00

Gjitha te mirat,
HALIL ASLLANI


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë semestri i katërt të Fakultetit Juridik që ligjëratat nga lënda: "Kriminalistika" nga Prof.Dr. Haki Demolli do të mbahen në Amfiteatrin 2.


Njoftim

Notat dhe konsultimet per Provimin Historia e Institucioneve Juridike dhe Shteterore do te jete te Henen me date 28 prill 2014 ora 10:00h!

Me respekt,
Xhafer Tahiri


 Njoftim

 Njoftohen studentet e vitit te IV-te te cilet e kane kaluar provimin ne lenden E drejta e procedures civile I se pershkrimi i notave ne index behet diten e shtune me date 26 Prill 2014 ne oren 13:00.
 
Me respekt,
Prof. Dr. Haxhi GASHI

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të IV-ër, se notat kaluese në lendën e Drejtë Tregtare dhe e Drejtë Tregtare Ndërkombëtare përshkruhen në indeks ditën e Marte me dt.29.04.2014 në orën 14:00.

MSc. Skender Gojani


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik se Kollokviumi i parë nga lënda E Drejta Familjare, mbahet diten e shtunë, me datë 26 Prill 2014, në ora 10:00.

Me respekt,
Prof. Dr. iur. Haxhi GASHI


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te katert se testi i parë ne lenden E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme, do te mbahet diten e shtune, date 26 Prill 2014 ne ora 14:00.

Me respekt,
Prof. Dr. Haxhi GASHI


Njoftim

Konsultimiet dhe pershkrimi i notave ne lenden e Kriminologjise behen me daten 24.04.2014, nga ora 09 deri ne oren 10
Studentet Ilir Leka dhe Yllka Gorani, ftohen ne konsultime.

Prof.ass.dr. Kolë KRASNIQI


Lajmërim

Njoftohen studentët e vitit të katërt që ligjëratat në lëndën modulare " E Drejta Diplomatike dhe Konsullore" në këtë javë (24 prill 2014) mbahen nga ora 15:00 në Sallen 2.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të IV-të të Fakultetit Juridik – Moduli Penal, se kolokviumi i parë nga lënda: Procedurë Penale – Pjesa e Posaçme, do të mbahet me datën: 22.04.2014 (e martë) duke filluar nga ora 12:00.

Mësimdhënësi: Mr.sc. Mujë Ukaj, ligjërues


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të IV-të të Fakultetit Juridik- mdouli kushtetutes-administrativ së kollokviumi i I-rë nga lënda e Drejta Kushtetutese Pozitive do të mbahet të mërkuren me datë 23 prill 2014 me fillim në orën 14:00 ne Amfiteatrin 2.

Profesori i lendës,
Prof. Dr. Arsim Bajrami


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të II-të të Fakultetit Juridik, se kollokviumi i I-rë nga lënda Gjyqësia Kushtetutese do të mbahet të mërkuren me datë 23 prill 2014 me fillim në orën 16:00 në Amfiteatrin 1.

Profesori i lendës,
Prof. Dr. Arsim Bajrami


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi ne lenden:E drejta e punes, Mr.sc.Blerim Krasniqi do te mbahet me date: 23.04.2014 ne oren: 17:00. Amfiteatri 2.

Provimi ne lenden: E drejta nderkombetare e punes, Mr.sc.Blerim Krasniqi do te mbahet me date: 23.04.2014 ne oren 17: 00 Amfiteatri 2.

Provimi ne lenden: Retorika dhe shprehja juridike, Mr.sc.Shefqet Berisha do te mbahet me date: 23.04.2014 ne oren: 17:00 Salla 3.

Provimi ne lenden: E drejta e procedures administrative,Mr.sc.Shefqet Berisha do te mbahet me date: 23.04.2014 ne oren: 17:00 Salla 3.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi ne lënden: Metodologjia e shkrimit akademik dhe ligjor, Mr.sc.Arsim Avdijaj do te mbahet me datë:22.04.2014 ne oren:17:00 Amfiteatri 2.

Provimi ne lënden: Etika ligjore dhe profesionale, Mr.sc.Arsim Avdijaj do te mbahet me date:22.04.2014 ne oren:17:00 Amfiteatri 2.


Njoftim

Njoftohen studentet se notat kaluese ne lenden Klinika juridike civile pershkruhen ne indeks diten e Marte me dt.22.04.2014 ne oren 15:15

MSc.Majlinda Belegu


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi ne lenden: Gjuhe e huaj Angleze 1, Mr.Halil Asllani do të mbahet me datë: 19.04.2014 ne oren: 16:30 në Amfiteatrin 1.
 
Provimi ne lenden: Gjuhe e huaj Angleze 2, Mr.Halil Asllani do te mbahet me datë:23.04.2014 ne oren 14:00  Amfiteatri 1

Njoftim

Njoftohen studentet se notat do te pershkruhen ne index diten e marte, me date 22 Prill 2014 dhe ate si vijon:

1. Notat per lenden Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut ne ora 15:15 (viti i pare i studimeve) dhe
2. Notat per lenden Qeverisja Lokale me ora 15:45 (viti i trete i studimeve.

Mesimdhenesi,
Bashkim Rrahmani


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi ne lenden: E drejta romake Prof.Dr.Bedri Bahtiri i paraparë të mbahet me datë:18.04.2014 ne oren 12:00 do të mbahet ne të njejten dite por ne oren 14:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te katert se kollokviumi i parë ne lenden E Drejta Sendore, do te mbahet diten e shtune, date 12 Prill 2014, ora 12:00.

Me respekt,
Prof. Dr. Haxhi GASHI


NJOFTIM

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik që gjatë kohës së provimeve në afatin e Prillit, perkatesisht nga data 14.04.2014 deri me date 22.04.2014, nuk do të kete ligjerata dhe as ushtrime. Për kompenzimin e orëve të humbura do të njoftoheni me kohë.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik te cilet ndjekin ligjeratat ne lenden TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTARE, se testi i pare mbahet diten e Enjte ne ora 10:00, ne Amfiteatri Nr.2

Profesori i lendes
PhD (c ) Xhavit Shala


Njoftim 

Njoftohen studentët e vitit të parë - grupit A se ligjerata në lëndën E drejta Romake - Dr. Sc. Bedri Bahtiri të dt. 04.04.2014 do të mbahen prej orës 13:00 ndërsa për grupet tjera do të mbahen sipas orarit.

Me respekt 
Profesori i lëndës


Njoftim
Njoftohen studentet e vitit te pare se ushtrimet nga lenda E drejta nderkombetare per te drejtat e njeriut do te mbahen diten e shtune ne ora 12 : 30, salla 2.

Me respekt,
Asistenti i lendes


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik qe ndjekin ushtrimet nga lenda Teoria e Marredhenieve Nderkombetare se per shkaqe objektive ushtrimet e caktuara per te Marten me daten 1 Prill, 2014, nuk do te mbahen. Ne bashkepunim me studentet do te vendoset per zevendesimin e oreve ne nje orar tjeter te pershtatshem.

Me respekt,
Msc. Kushtrim Tolaj


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te IV (katert) te Fakultetit Juridik se kolokuiumi i pare nga lenda e Viktimologjise do te mbahet me daten 04.04.2014 (e premte) ora 10 h.

Me respekt,
Dr.sc. Veton Vula


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te III-te se ushtrimet nga lenda E Drejta e Punes do te mbahen diten e hene nga ora 12 : 00, salla 1.

Njoftohen studentet e vitit te IV-te se ushtrimet nga lenda E Drejta Sociale do te mbahen diten e hene ne ora 13 : 00, salla 1.

Njoftohen studentet e vitit te I-re se ushtrimet nga lenda E Drejta Romake do te mbahen diten e hene ne ora 14 : 00, salla 1.

Asistenti i lendes
Burim Tahiri


Lajmërim

Njoftohen studentët e Vitit të Parë se Kollokuiumi nga lënda Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, mbahet ditën e hënë me datë: 31.03.2014, sipas grupeve.
Grupi C: ora 10:00 --- Amfiteatri 1
Grupi A: ora 12:00 --- Amfiteatri 1
Grupi B: ora 14:00 --- Amfiteatri 1

Mësimdhënësi,
Bashkim Rrahmani


Njoftim

Njoftohen studentët qe notat nga lenda "E Drejta e Unionit Evropian" shenohen me date 3 prill 2014 ne ora 16:00.

Me respekt,
Flamur Mrasori


Lajmrim

Lajmrohen studentet e vitit te IV te Fakultetit Juridik, moduli Kushtetues -administrativ,se ligjerata e dites se Enjte, date 27 Mars 2014 ne lenden:E Drejte administrative (Pjesa e posaçme),do te mbahet me date 1 Prill 2014,ora 14:00.Po me kete date-dite,do te mbahet kollokfiumi i I.

Pedagogu i lendes:
Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Lajmrim

I-Lajmrohen studentet e vitit te dyte te Fakultetit Juridik,se kollokfiumi I ne lenden:E drejte administrative,do te mbahet me date 1 Prill 2014.G.A prej ores 10,ndersa G-B prej ores 12.Nga studentet kerkohet qe te i permbahen orarit sipas grupeve perkatese,ne te kunderten nuk lejohet qe studentet e G.B.te futen ne kollokfium te G A,si dhe studentet e G.A.te futen ne Kollokfium ne G.B.

II-Lajmrohen studentet e vitit te IV te Fakultetit Juridik, moduli Kushtetues -administrativ,se kollokfiumi I ne lenden:E Drejte administrative (Pjesa e posaçme),do te mbahet me date 3 prill 2014,ora 14.

Pedagogu i lendeve:
Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te I - re te Fakultetit Juridik se kolokfiumi nga lenda E Drejta Romake do te mbahet me daten 21. 3. 2014 nga ora 12 : 00. Grupet e studenteve do te radhiten sipas orarit te ligjeratave.

Me respekt !
Asistenti i lendes
Burim Tahiri


Njoftim

Njoftohen studentet se ligjeratat nga E drejta e procedures penale, pjesa e vecant, viti i katert-drejtimi penal, do te mbahen te Shtunen ne ora 14.

Me respekt,
Dr.sc.Agim Kurmehaj


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të katërt të Modulit të shkencave ndërkombëtare-juridike se ligjëratat nga lënda "Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare" nga Prof.Dr. Besfort Rrecaj do të mbahet çdo të hëne në orën 14:00 Salla 2 sipas orarit të caktuar.


Lajmrim

Lajmrohen studentet e vitit te IV te cilet i ndjekin leksionet ne modulin Kushtetues-administrativ,ne lenden:E drejte administrative (pjesa e posaçme) leksione qe jane te parapara te mbahen diten e enjte dhe ate nga ora 14,per shkaqe objektive keto leksione do te mbahen po ate dite dmth te enjten me date 13.03.2013. ora 13.

Falemnderit per mirekuptimin!

Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë se mbajtja e ligjëratës nga lënda zgjedhore Bazat e sistemit gjyqesor te profesori Shefqet Berisha do të mbahet çdo të Shtunë nga ora 12:00 në vend të orarit i cila është përcaktuar paraprakisht nga ora 16:00


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të II-të të Faklutetit Juridik se me date 8 mars 2014 në orën 12.00 mund të shohin testet e provimeve nga lëndet e drejta kushtetutese dhe gjyqësia kushtetutese për afatin e janarit 2014.

Prof. Dr. Arsim Bajrami


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik  notat ne lenden Ekonomi ,Politik Ekonomike dhe Konsumi dhe e drejta konsumatore te profi Dr.  Mejdi Bektashi  merren me datë 05.03.2014 ne ora 16.


Njoftim

Konsultimet për të gjithë studentët në lëndën Historia e Institucioneve Juridike dhe Shtetërore do të bëhet të shtunën me datë 1 mars 2014 nga ora 11.
Vendosja e notave në lëndën Historia e Institucioneve Juridike dhe Shtetërore do të bëhet të shtunën me datë 1 mars 2014 nga ora 12.

Xhafer Tahiri, Doctor Juris Can.
Ligjërues


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te IV-te - Moduli Penal, se ligjeratat nga lenda: E drejta penale-Pjesa e posacme nga Mr.Sc.Avni Puka mbahen ne orarin e ri, te enjten nga ora 16:00 Salla 3.


Njoftim

Njoftohen studentet se konsultimet në lenden Histori e institucioneve shtetrore dhe juridike do te behen te Premten ne ora 10:00h.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të katërt- Moduli i shkencave ndërkombëtare - juridike se lënda nga Mr.Sc. Flamur Mrasori nuk do të mbahet të enjten me datë 27.02.2014, do të zëvendësohet në javen tjetër ditën e enjte sipas orarit.


Njoftim

-Notat ne Indeks te lendes Organizata Nderkombetare jepen me 1 Mars 2014 (E shtune) duke filluar nga ora 14:00(2).
-Studentet e ftuar për konsultime 1 Mars 2014 (E shtune) duke filluar nga ora 15:00(3).
-Studentet qe kane rene nga provimi dhe qe duan ta shohin testin mund te vijnë nga ora 16:00 (4). (1 Mars, e shtune)

Respekt,
Prof. Driton Lajçi


Njoftim

Krimi i organizuar,
Viti IV. Fakulteti Juridik
Rezultati i provimit te mbajtur me 15.02.2014
Konsultimet me student dhe pershkrimi i notave behet te merkuren me date 26.02.2014, nga ora 10 deri ne ora 11.30, pershendetje
Dr. sc. Kolë Krasniqi


Njoftim

Studentët të cilët kanë treguar këtë sukses, notat mund ti marrin me datë 22 Shkurt 2014, në orën 13:00.
Konsultimet për të gjithë studentët që nuk kanë treguar sukses në provimin me shkrim mbahen me datë 22 shkurt 2014 nga ora 14:00.
Me rëndësi: gjatë përshkrimit të notave, studentët duhet të jenë personalisht prezent si dhe nuk përjashtohet mundësia e parashtrimit të pyetjeve shtesë.

Ju falenderit!
Kujtim Kerveshi


Njoftim

1.Lenda: Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut eshte ne vitin e pare.
Pershkrimi i notave behet diten e hene, me:24.02.2014 ne ora: 11:00, ne njeren nga sallat e Fakultetit Juridik.
Bashkim Rrahmani

2.Lenda: Qeverisja Lokale eshte ne vitin e trete.
Pershkrimi i notave behet diten e hene, me:24.02.2014 ne ora 14:00, ne njeren nga sallat e Fakultetit Juridik.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të tretë Fakulteti Juridik që notat nga lëndët "E Drejta e Unionit Evropian" dhe "E Drejta Ndërkombëtare Private" shënohen sot pra me datë 20 shkurt 2014, në ora 16:00  në Amfiteatrin 2.

Gjithashtu njoftohen studentët që ligjërata nga lënda " E drejta e Unionit Evropian" a paraparë të mbahet sot nga ora 15:00, do të mbahet poashtu sot nga ora 16:00 në Amfiteatrin 1.

Ligjërata nga lënda "E Drejta Ndërkombëtare Private Konvencionale mbahet sot me datë 20 shkurt 2014 nga ora 17:00 në Amfiteatrin 1.

Ligjërata nga lënda "E Drejta Diplomatike dhe Konsullore e paraparë për sot me datë 20 shkurt 2014 në ora 13:00, do të mbahet poashtu sot nga ora 17:00 në Amfiteatrin 2.


Lajmerim

Lajmërohen studentët e vitit të tretë të Fakultetit Juridik, se notat nga lënda E Drejta e Procedurës Penale do të vëhen në index me datën 22.02.2014 (e shtunë) në ora 14:00. Konsultimet do të mbahen po të njëjtën ditë duke filluar nga ora 14:30.

Mësimdhënësi:
Prof. Mujë Ukaj, PhD (c)


Njoftim

Notat dhe konsultimet ne lenden E drejta Penale te prof.dr Bajram Ukaj mbahen me datë 26.02.2014 gjate pauzes se profesorit .


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik  te cilet deshirojne te vijojne ligjeratat ne lenden (zgjedhore) Teoria dhe Praktika Parlamentare, se ligjerata e parapara per  neser, dite e enjte  20 shkurt 2014 nuk do te  mbahet.
Ligjeratat fillojme   javen qe vjen, sipas orarit te percaktuar: grupi  A  ora 9:00 dhe grupi B ora 11:00 salla nr. 2 (Ligjerata  e humbur do te zavendesohet)

Me respect,
Xhavit Shala


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë se ligjërata e parë nga lënda “Bazat e Sistemit Gjyqësor” nuk do të  mbahet ditën e shtunë sipas orarit të përcaktuar me parë,  por  do të mbahet ditën e premte, (21.02.2014) nga ora 12:00 në amfiteatrin numër 1.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të tret se  ligjërata e parë nga lënda “E Drejta e Procedurës Administrative” nuk do të mbahet ditën e shtunë sipas orarit të përcaktuar më parë, por do të  mbahet ditën e premte (21.02.2014) nga ora 14:00 në sallën numër 3. 


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik viti i III se pershkrimi  i notave në  Index  nga  lëndet:  Financa dhe e drejta financiare; E drejta bankare, do të behet me date: 24.02.2014 në orën 16:00

Mesimdhënësi i lëndës:
MSc. Mervete Shala


Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi i notave ne lenden Kriminologjia te profesor Kole Krasniqi behet te Merkuren me date 19.02.2014, nga ora 10 deri ne oren 13


Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi i notave ne lenden Penologjia te profesor Kole Krasniqi behet me date 19.02.2014, E Merkure nga ora 10 deri ne ora 12


Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi  i notave në  index do nga e lëndet  e Drejta Kushtetutese, Gjyqësia Kushtetutese dhe Admnisitrimi Lokal  do të behet me date 19  shkurt në orën 15:00 në afmfitetatrin 1.

Prof. Dr. Arsim Bajrami


Njoftim
 
Njoftohen studentët e vitit të tretë që notat në indeks nga lëndët: "E Drejta e Unionit Europian" si dhe "E Drejta Ndërkombëtare Private" të vinë t`i marrin diten e enjte me datë 20.02.2014 ora 16:00 Amfiteatri 2.

Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi i notave ne indeks  ne lenden Klinika Juridike Civile do te behet diten e marte me daten 18.02.2014 ne oren 14:00.


Njoftim

Konsultimet e mbajtjes se provimit ne lenden: Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes,mbahen  me date 18 Shkurt 2014, ora 13.

Pedagogu i lendes: Prof.Ass..Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Rezultatet e provimit ''E Drejta Tregtare '' do të shpallen me datë 18.02.2014 , ndërsa notat do të përshkruhen në index me datë 18.02.14. prej ores 14.00 , në sallen S3 .

Me respekt ,
Ma.Sc. Fitore Morina Phd.cand.


Njoftim

E drejte administrative,provim i cili eshte mbajtur me date 11 Shkurt 2014.
Konsultimet dhe shenimi i notave behet diten e marte,date 18 Shkurt 2014,ora 11.
Pedagogu i lendes, e drejte administrative:Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

 Konsultimet do te mbahen me date 14.02.2014 (Premte)

Ju lus qe orari i konsultimeve te respektohet ne menyre perpiket si vijon:

Nga ora 10:00 -11:00, Gjuhe Angleze I, te paraqiten te gjithe studentet e gjeneratave me indeksa.

Nga ora 11:00, Gjuhe Angleze I, te paraqiten te gjithe studentet e gjenerates 2013/14 (me sistem elektronik) emri i te cileve fillon ne kete radhe alfabetike:
                      A - F, nga ora 11:00 - 12:00
                      G - Z, nga ora 12:00 - 13:00

Nga ora 13:30 - 14:30, Gjuhe Angleze II, te paraqiten te gjithe studentet te gjeneratave te me hershme.


Njoftim

Provimi përfundimtar në lëndën “E DREJTA NDËRKOMBËTARE PUBLIKE” organizohet të shtunën, dt. 15 shkurt 2014, me fillim në orën 13:00.
Vendosja e notave për ata që kanë kaluar provimin me “kollokfiume” bëhet ditën e njëjtë me atë që i nënshtrohen provimit me dt. 15 shkurt.
Data e vendosjes së notave do të shpallet në një njoftim tjetër.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe suksese,
Qerim Qerimi


Lajmerim

Lajmerohen studentet te cilet i u kanë nenshtruar provimit ne lenden: E drejta romake, Dr.sc.Bedri Bahtiri  se konsultimet dhe marrja e notave do te behet diten e enjte më: 13.02.2014 ne oren 13:00 ne njeren nga sallat e lira.


Lajmerim

Lajmerohen te gjithe studentet e vitit te pare te Fakulteti Juridik te cilet kane pasur problem me i paraqit provimet, mund ta bejne ate deri me dt. 11.02.2014 ne oren 23:59.

Me poshte e keni te paraqitur nje Manual se si duhet te paraqiten provimet.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i III se provimi ne lenden: Financa dhe e drejta financiare  dhe provimi  ne lenden: E drejta bankare, te parapara te mbahen me datë: 11.02.2014  do te mbahen me date 15.02.2014.
Financa dhe e drejta financiare  ne oren:12:00 ne Amfiteatrin 2
E drejta bankare ne oren:13:00 Salla 1.


Njoftim

Provimi nga lënda “Historia e Institucioneve shtetrore dhe juridike”  Afati i janarit  2014  do të mbahet sipas këtij orari:

Grupi  1 (studentet nga numri rendor 1-120 sipas listes SEMS) nga ora 10:00h-11:00h.
Grupi  2 (studentet nga numri rendor 121-240 sipas listes SEMS) nga ora 11:00h-12:00h
Grupi  3 (studentet nga numri rendor 241-360 sipas listes SEMS) nga ora 12:00h-13:00h
Grupi  4 (studentet nga numri rendor 360-448 sipas listes SEMS) nga ora 13:00h-14:00h


Njoftim

Ju njoftoj se provimi ne lenden: E Drejte administrative,i parapare qe te mbahet me date 11 Shkurt 2014 ora 10, shtyhet mbajtja e te njejtit per ne ora 13. Shtyrja e mbajtjes se provimit per tre ore me vone, behet, se ne diten perkatese ne ora 11 vjen per vizite ne Universitetin "HAXHI ZEKA"Peje  Ambasadorja e Shteteve te Bashkuara te Amerikes, e akredituar ne vendin tone-Kosove,Z.Tracey Ann Jacobson.

Shpresojme ne mirekuptimin e Juaj...!

Sinqerisht pedagogu i lendes, e drejte administrative:Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


NJOFTIM

Sipas kërkesës se Studenteve:

Provimi I lëndës PENOLOGJI, I parapare që të mbahet me date 10.02.20114 në ora 12, shtyhet për datën 13.02.2014, në ora 12
Provimi i lëndës KRIMI I ORGANIZUAR, I parapare që të mbahet me date 15.02.20114 në ora 12, shtyhet për datën 18.02.2014, në ora 12

Prof.ass.dr. Kolë KRASNIQI


Njoftim

Provimi ne lenden: E drejta nderkombetare private - Dr.sc.Hajredin Kuqi  do te mbahet me date: 08.02.2014 i ndarë sipas grupeve:

Vërejtje: Luten studentët te cilet do ti nenshtrohen provimit ne lënden:E drejta nderkombetare private qe te hynë ne provim sipas grupeve te caktuara.


 Njoftim

Njoftohen studentet se provimi ne lenden E drejta procedurale civile - Dr.sc.Haxhi Gashi do te mbahet me datë:08.02.2014  i ndarë sipas grupeve :


Afati i paraqitjes së provimeve online përmes SEMS-it

Lajmërohen studentët e vitit të parë të regjistruar në vitin akademik 2013/2014 në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë në studimet themelore bachelor se paraqitja e provimeve do të bëhet nga dt. 17.01.2014 deri me dt. 23.01.2014.

Vegza (linku) për paraqitjen e provimeve: sems.unhz.eu

Studentët të cilët kanë problem me paraqitjen e provimeve mund të shkruajnë në e-mail :


Informatë me rëndësi për studentët e vitit të parë

Vërejtje:Studentët të cilët e kanë ndjekur lëndën Ekonomia duhet që edhe njëherë të regjistrojnë lënden te Profesori tek i cili i kanë ndjekur ligjeratat.

Infomohen të gjithë studentët e vitit të parë të studimeve Bachelor dhe Master në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë se nga ky afat i provimeve (afati i janarit) do të kenë mundësi t'i paraqesin provimet, t'i përcjellin rezultatet e provimeve, t'i shkarkojnë fletëpagesat edhe disa shërbime të tjera përmes ueb aplikacionit SEMS (Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve) online në internet. Për t'i kryer të gjitha këto shërbime, studentët duhet të kenë ID kartelë (të cilën do ta marrin në muajin shkurt). Në afatin e janarit studentët e vitit të parë edhe pse ende nuk janë pajisur me ID kartelë nuk do të paraqet asnjë problem, por duhet t'i ndjekin këto procedura:

1. Në listen e mëposhtme janë të paraqitur të dhënat e studentëve me numër të ID kartelës (SEMS ID) dhe e-mail zyrtar të ndara sipas Fakulteteve-departementeve:

Listat janë ndryshuar me dt. 17.01.2014

2. Në linkun e mëposhtëm e keni videon Regjistrimi i lëndëve (Video nr.2)

3. Hyrja në e-mail zyrtar bëhet përmes linkut : mail.unhz.eu

 * Nuk është e nevojshme të shënohet prapashtesa "@unhz.eu"

Sqarim: Së shpejti do t’iu paraqesim edhe Video nr. 3 për procedurën e paraqitjes së provimeve. Për të gjithë studentët që nuk e kanë emrin në list apo kanë probleme me kyçjen në aplikacionin e SEMS-it dhe në e-mail duhet të shkruajnë në e-mail:


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Fakulteti Juridik - Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Fakulteti Juridik
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: +381 (0) 39 421 758
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.