Fakulteti Juridik

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të IV-të të Fakultetit Juridik- mdouli kushtetutes-administrativ së kollokviumi i I-rë nga lënda e Drejta Kushtetutese Pozitive do të mbahet të mërkuren me datë 23 prill 2014 me fillim në orën 14:00 ne Amfiteatrin 2.

Profesori i lendës,
Prof. Dr. Arsim Bajrami


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të II-të të Fakultetit Juridik, se kollokviumi i I-rë nga lënda Gjyqësia Kushtetutese do të mbahet të mërkuren me datë 23 prill 2014 me fillim në orën 16:00 në Amfiteatrin 1.

Profesori i lendës,
Prof. Dr. Arsim Bajrami


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi ne lenden:E drejta e punes, Mr.sc.Blerim Krasniqi do te mbahet me date: 23.04.2014 ne oren: 17:00. Amfiteatri 2.

Provimi ne lenden: E drejta nderkombetare e punes, Mr.sc.Blerim Krasniqi do te mbahet me date: 23.04.2014 ne oren 17: 00 Amfiteatri 2.

Provimi ne lenden: Retorika dhe shprehja juridike, Mr.sc.Shefqet Berisha do te mbahet me date: 23.04.2014 ne oren: 17:00 Salla 3.

Provimi ne lenden: E drejta e procedures administrative,Mr.sc.Shefqet Berisha do te mbahet me date: 23.04.2014 ne oren: 17:00 Salla 3.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi ne lënden: Metodologjia e shkrimit akademik dhe ligjor, Mr.sc.Arsim Avdijaj do te mbahet me datë:22.04.2014 ne oren:17:00 Amfiteatri 2.

Provimi ne lënden: Etika ligjore dhe profesionale, Mr.sc.Arsim Avdijaj do te mbahet me date:22.04.2014 ne oren:17:00 Amfiteatri 2.


Njoftim

Njoftohen studentet se notat kaluese ne lenden Klinika juridike civile pershkruhen ne indeks diten e Marte me dt.22.04.2014 ne oren 15:15

MSc.Majlinda Belegu


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi ne lenden: Gjuhe e huaj Angleze 1, Mr.Halil Asllani do të mbahet me datë: 19.04.2014 ne oren: 16:30 në Amfiteatrin 1.
 
Provimi ne lenden: Gjuhe e huaj Angleze 2, Mr.Halil Asllani do te mbahet me datë:23.04.2014 ne oren 14:00  Amfiteatri 1

Njoftim

Njoftohen studentet se notat do te pershkruhen ne index diten e marte, me date 22 Prill 2014 dhe ate si vijon:

1. Notat per lenden Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut ne ora 15:15 (viti i pare i studimeve) dhe
2. Notat per lenden Qeverisja Lokale me ora 15:45 (viti i trete i studimeve.

Mesimdhenesi,
Bashkim Rrahmani


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik se provimi ne lenden: E drejta romake Prof.Dr.Bedri Bahtiri i paraparë të mbahet me datë:18.04.2014 ne oren 12:00 do të mbahet ne të njejten dite por ne oren 14:00.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te katert se kollokviumi i parë ne lenden E Drejta Sendore, do te mbahet diten e shtune, date 12 Prill 2014, ora 12:00.

Me respekt,
Prof. Dr. Haxhi GASHI


NJOFTIM

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik që gjatë kohës së provimeve në afatin e Prillit, perkatesisht nga data 14.04.2014 deri me date 22.04.2014, nuk do të kete ligjerata dhe as ushtrime. Për kompenzimin e orëve të humbura do të njoftoheni me kohë.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik te cilet ndjekin ligjeratat ne lenden TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMENTARE, se testi i pare mbahet diten e Enjte ne ora 10:00, ne Amfiteatri Nr.2

Profesori i lendes
PhD (c ) Xhavit Shala


Njoftim 

Njoftohen studentët e vitit të parë - grupit A se ligjerata në lëndën E drejta Romake - Dr. Sc. Bedri Bahtiri të dt. 04.04.2014 do të mbahen prej orës 13:00 ndërsa për grupet tjera do të mbahen sipas orarit.

Me respekt 
Profesori i lëndës


Njoftim
Njoftohen studentet e vitit te pare se ushtrimet nga lenda E drejta nderkombetare per te drejtat e njeriut do te mbahen diten e shtune ne ora 12 : 30, salla 2.

Me respekt,
Asistenti i lende


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik qe ndjekin ushtrimet nga lenda Teoria e Marredhenieve Nderkombetare se per shkaqe objektive ushtrimet e caktuara per te Marten me daten 1 Prill, 2014, nuk do te mbahen. Ne bashkepunim me studentet do te vendoset per zevendesimin e oreve ne nje orar tjeter te pershtatshem.

Me respekt,
Msc. Kushtrim Tolaj


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te IV (katert) te Fakultetit Juridik se kolokuiumi i pare nga lenda e Viktimologjise do te mbahet me daten 04.04.2014 (e premte) ora 10 h.

Me respekt,
Dr.sc. Veton Vula


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te III-te se ushtrimet nga lenda E Drejta e Punes do te mbahen diten e hene nga ora 12 : 00, salla 1.

Njoftohen studentet e vitit te IV-te se ushtrimet nga lenda E Drejta Sociale do te mbahen diten e hene ne ora 13 : 00, salla 1.

Njoftohen studentet e vitit te I-re se ushtrimet nga lenda E Drejta Romake do te mbahen diten e hene ne ora 14 : 00, salla 1.

Asistenti i lendes
Burim Tahiri


Lajmërim

Njoftohen studentët e Vitit të Parë se Kollokuiumi nga lënda Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, mbahet ditën e hënë me datë: 31.03.2014, sipas grupeve.
Grupi C: ora 10:00 --- Amfiteatri 1
Grupi A: ora 12:00 --- Amfiteatri 1
Grupi B: ora 14:00 --- Amfiteatri 1

Mësimdhënësi,
Bashkim Rrahmani


Njoftim

Njoftohen studentët qe notat nga lenda "E Drejta e Unionit Evropian" shenohen me date 3 prill 2014 ne ora 16:00.

Me respekt,
Flamur Mrasori


Lajmrim

Lajmrohen studentet e vitit te IV te Fakultetit Juridik, moduli Kushtetues -administrativ,se ligjerata e dites se Enjte, date 27 Mars 2014 ne lenden:E Drejte administrative (Pjesa e posaçme),do te mbahet me date 1 Prill 2014,ora 14:00.Po me kete date-dite,do te mbahet kollokfiumi i I.

Pedagogu i lendes:
Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Lajmrim

I-Lajmrohen studentet e vitit te dyte te Fakultetit Juridik,se kollokfiumi I ne lenden:E drejte administrative,do te mbahet me date 1 Prill 2014.G.A prej ores 10,ndersa G-B prej ores 12.Nga studentet kerkohet qe te i permbahen orarit sipas grupeve perkatese,ne te kunderten nuk lejohet qe studentet e G.B.te futen ne kollokfium te G A,si dhe studentet e G.A.te futen ne Kollokfium ne G.B.

II-Lajmrohen studentet e vitit te IV te Fakultetit Juridik, moduli Kushtetues -administrativ,se kollokfiumi I ne lenden:E Drejte administrative (Pjesa e posaçme),do te mbahet me date 3 prill 2014,ora 14.

Pedagogu i lendeve:
Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te I - re te Fakultetit Juridik se kolokfiumi nga lenda E Drejta Romake do te mbahet me daten 21. 3. 2014 nga ora 12 : 00. Grupet e studenteve do te radhiten sipas orarit te ligjeratave.

Me respekt !
Asistenti i lendes
Burim Tahiri


Njoftim

Njoftohen studentet se ligjeratat nga E drejta e procedures penale, pjesa e vecant, viti i katert-drejtimi penal, do te mbahen te Shtunen ne ora 14.

Me respekt,
Dr.sc.Agim Kurmehaj


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të katërt të Modulit të shkencave ndërkombëtare-juridike se ligjëratat nga lënda "Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare" nga Prof.Dr. Besfort Rrecaj do të mbahet çdo të hëne në orën 14:00 Salla 2 sipas orarit të caktuar.


Lajmrim

Lajmrohen studentet e vitit te IV te cilet i ndjekin leksionet ne modulin Kushtetues-administrativ,ne lenden:E drejte administrative (pjesa e posaçme) leksione qe jane te parapara te mbahen diten e enjte dhe ate nga ora 14,per shkaqe objektive keto leksione do te mbahen po ate dite dmth te enjten me date 13.03.2013. ora 13.

Falemnderit per mirekuptimin!

Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë se mbajtja e ligjëratës nga lënda zgjedhore Bazat e sistemit gjyqesor te profesori Shefqet Berisha do të mbahet çdo të Shtunë nga ora 12:00 në vend të orarit i cila është përcaktuar paraprakisht nga ora 16:00


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të II-të të Faklutetit Juridik se me date 8 mars 2014 në orën 12.00 mund të shohin testet e provimeve nga lëndet e drejta kushtetutese dhe gjyqësia kushtetutese për afatin e janarit 2014.

Prof. Dr. Arsim Bajrami


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik  notat ne lenden Ekonomi ,Politik Ekonomike dhe Konsumi dhe e drejta konsumatore te profi Dr.  Mejdi Bektashi  merren me datë 05.03.2014 ne ora 16.


Njoftim

Konsultimet për të gjithë studentët në lëndën Historia e Institucioneve Juridike dhe Shtetërore do të bëhet të shtunën me datë 1 mars 2014 nga ora 11.
Vendosja e notave në lëndën Historia e Institucioneve Juridike dhe Shtetërore do të bëhet të shtunën me datë 1 mars 2014 nga ora 12.

Xhafer Tahiri, Doctor Juris Can.
Ligjërues


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te IV-te - Moduli Penal, se ligjeratat nga lenda: E drejta penale-Pjesa e posacme nga Mr.Sc.Avni Puka mbahen ne orarin e ri, te enjten nga ora 16:00 Salla 3.


Njoftim

Njoftohen studentet se konsultimet në lenden Histori e institucioneve shtetrore dhe juridike do te behen te Premten ne ora 10:00h.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të katërt- Moduli i shkencave ndërkombëtare - juridike se lënda nga Mr.Sc. Flamur Mrasori nuk do të mbahet të enjten me datë 27.02.2014, do të zëvendësohet në javen tjetër ditën e enjte sipas orarit.


Njoftim

-Notat ne Indeks te lendes Organizata Nderkombetare jepen me 1 Mars 2014 (E shtune) duke filluar nga ora 14:00(2).
-Studentet e ftuar për konsultime 1 Mars 2014 (E shtune) duke filluar nga ora 15:00(3).
-Studentet qe kane rene nga provimi dhe qe duan ta shohin testin mund te vijnë nga ora 16:00 (4). (1 Mars, e shtune)

Respekt,
Prof. Driton Lajçi


Njoftim

Krimi i organizuar,
Viti IV. Fakulteti Juridik
Rezultati i provimit te mbajtur me 15.02.2014
Konsultimet me student dhe pershkrimi i notave behet te merkuren me date 26.02.2014, nga ora 10 deri ne ora 11.30, pershendetje
Dr. sc. Kolë Krasniqi


Njoftim

Studentët të cilët kanë treguar këtë sukses, notat mund ti marrin me datë 22 Shkurt 2014, në orën 13:00.
Konsultimet për të gjithë studentët që nuk kanë treguar sukses në provimin me shkrim mbahen me datë 22 shkurt 2014 nga ora 14:00.
Me rëndësi: gjatë përshkrimit të notave, studentët duhet të jenë personalisht prezent si dhe nuk përjashtohet mundësia e parashtrimit të pyetjeve shtesë.

Ju falenderit!
Kujtim Kerveshi


Njoftim

1.Lenda: Mbrojtja Nderkombetare e te Drejtave te Njeriut eshte ne vitin e pare.
Pershkrimi i notave behet diten e hene, me:24.02.2014 ne ora: 11:00, ne njeren nga sallat e Fakultetit Juridik.
Bashkim Rrahmani

2.Lenda: Qeverisja Lokale eshte ne vitin e trete.
Pershkrimi i notave behet diten e hene, me:24.02.2014 ne ora 14:00, ne njeren nga sallat e Fakultetit Juridik.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të tretë Fakulteti Juridik që notat nga lëndët "E Drejta e Unionit Evropian" dhe "E Drejta Ndërkombëtare Private" shënohen sot pra me datë 20 shkurt 2014, në ora 16:00  në Amfiteatrin 2.

Gjithashtu njoftohen studentët që ligjërata nga lënda " E drejta e Unionit Evropian" a paraparë të mbahet sot nga ora 15:00, do të mbahet poashtu sot nga ora 16:00 në Amfiteatrin 1.

Ligjërata nga lënda "E Drejta Ndërkombëtare Private Konvencionale mbahet sot me datë 20 shkurt 2014 nga ora 17:00 në Amfiteatrin 1.

Ligjërata nga lënda "E Drejta Diplomatike dhe Konsullore e paraparë për sot me datë 20 shkurt 2014 në ora 13:00, do të mbahet poashtu sot nga ora 17:00 në Amfiteatrin 2.


Lajmerim

Lajmërohen studentët e vitit të tretë të Fakultetit Juridik, se notat nga lënda E Drejta e Procedurës Penale do të vëhen në index me datën 22.02.2014 (e shtunë) në ora 14:00. Konsultimet do të mbahen po të njëjtën ditë duke filluar nga ora 14:30.

Mësimdhënësi:
Prof. Mujë Ukaj, PhD (c)


Njoftim

Notat dhe konsultimet ne lenden E drejta Penale te prof.dr Bajram Ukaj mbahen me datë 26.02.2014 gjate pauzes se profesorit .


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik  te cilet deshirojne te vijojne ligjeratat ne lenden (zgjedhore) Teoria dhe Praktika Parlamentare, se ligjerata e parapara per  neser, dite e enjte  20 shkurt 2014 nuk do te  mbahet.
Ligjeratat fillojme   javen qe vjen, sipas orarit te percaktuar: grupi  A  ora 9:00 dhe grupi B ora 11:00 salla nr. 2 (Ligjerata  e humbur do te zavendesohet)

Me respect,
Xhavit Shala


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë se ligjërata e parë nga lënda “Bazat e Sistemit Gjyqësor” nuk do të  mbahet ditën e shtunë sipas orarit të përcaktuar me parë,  por  do të mbahet ditën e premte, (21.02.2014) nga ora 12:00 në amfiteatrin numër 1.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të tret se  ligjërata e parë nga lënda “E Drejta e Procedurës Administrative” nuk do të mbahet ditën e shtunë sipas orarit të përcaktuar më parë, por do të  mbahet ditën e premte (21.02.2014) nga ora 14:00 në sallën numër 3. 


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik viti i III se pershkrimi  i notave në  Index  nga  lëndet:  Financa dhe e drejta financiare; E drejta bankare, do të behet me date: 24.02.2014 në orën 16:00

Mesimdhënësi i lëndës:
MSc. Mervete Shala


Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi i notave ne lenden Kriminologjia te profesor Kole Krasniqi behet te Merkuren me date 19.02.2014, nga ora 10 deri ne oren 13


Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi i notave ne lenden Penologjia te profesor Kole Krasniqi behet me date 19.02.2014, E Merkure nga ora 10 deri ne ora 12


Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi  i notave në  index do nga e lëndet  e Drejta Kushtetutese, Gjyqësia Kushtetutese dhe Admnisitrimi Lokal  do të behet me date 19  shkurt në orën 15:00 në afmfitetatrin 1.

Prof. Dr. Arsim Bajrami


Njoftim
 
Njoftohen studentët e vitit të tretë që notat në indeks nga lëndët: "E Drejta e Unionit Europian" si dhe "E Drejta Ndërkombëtare Private" të vinë t`i marrin diten e enjte me datë 20.02.2014 ora 16:00 Amfiteatri 2.

Njoftim

Njoftohen studentet se pershkrimi i notave ne indeks  ne lenden Klinika Juridike Civile do te behet diten e marte me daten 18.02.2014 ne oren 14:00.


Njoftim

Konsultimet e mbajtjes se provimit ne lenden: Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes,mbahen  me date 18 Shkurt 2014, ora 13.

Pedagogu i lendes: Prof.Ass..Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

Rezultatet e provimit ''E Drejta Tregtare '' do të shpallen me datë 18.02.2014 , ndërsa notat do të përshkruhen në index me datë 18.02.14. prej ores 14.00 , në sallen S3 .

Me respekt ,
Ma.Sc. Fitore Morina Phd.cand.


Njoftim

E drejte administrative,provim i cili eshte mbajtur me date 11 Shkurt 2014.
Konsultimet dhe shenimi i notave behet diten e marte,date 18 Shkurt 2014,ora 11.
Pedagogu i lendes, e drejte administrative:Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


Njoftim

 Konsultimet do te mbahen me date 14.02.2014 (Premte)

Ju lus qe orari i konsultimeve te respektohet ne menyre perpiket si vijon:

Nga ora 10:00 -11:00, Gjuhe Angleze I, te paraqiten te gjithe studentet e gjeneratave me indeksa.

Nga ora 11:00, Gjuhe Angleze I, te paraqiten te gjithe studentet e gjenerates 2013/14 (me sistem elektronik) emri i te cileve fillon ne kete radhe alfabetike:
                      A - F, nga ora 11:00 - 12:00
                      G - Z, nga ora 12:00 - 13:00

Nga ora 13:30 - 14:30, Gjuhe Angleze II, te paraqiten te gjithe studentet te gjeneratave te me hershme.


Njoftim

Provimi përfundimtar në lëndën “E DREJTA NDËRKOMBËTARE PUBLIKE” organizohet të shtunën, dt. 15 shkurt 2014, me fillim në orën 13:00.
Vendosja e notave për ata që kanë kaluar provimin me “kollokfiume” bëhet ditën e njëjtë me atë që i nënshtrohen provimit me dt. 15 shkurt.
Data e vendosjes së notave do të shpallet në një njoftim tjetër.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe suksese,
Qerim Qerimi


Lajmerim

Lajmerohen studentet te cilet i u kanë nenshtruar provimit ne lenden: E drejta romake, Dr.sc.Bedri Bahtiri  se konsultimet dhe marrja e notave do te behet diten e enjte më: 13.02.2014 ne oren 13:00 ne njeren nga sallat e lira.


Lajmerim

Lajmerohen te gjithe studentet e vitit te pare te Fakulteti Juridik te cilet kane pasur problem me i paraqit provimet, mund ta bejne ate deri me dt. 11.02.2014 ne oren 23:59.

Me poshte e keni te paraqitur nje Manual se si duhet te paraqiten provimet.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e Fakultetit Juridik viti i III se provimi ne lenden: Financa dhe e drejta financiare  dhe provimi  ne lenden: E drejta bankare, te parapara te mbahen me datë: 11.02.2014  do te mbahen me date 15.02.2014.
Financa dhe e drejta financiare  ne oren:12:00 ne Amfiteatrin 2
E drejta bankare ne oren:13:00 Salla 1.


Njoftim

Provimi nga lënda “Historia e Institucioneve shtetrore dhe juridike”  Afati i janarit  2014  do të mbahet sipas këtij orari:

Grupi  1 (studentet nga numri rendor 1-120 sipas listes SEMS) nga ora 10:00h-11:00h.
Grupi  2 (studentet nga numri rendor 121-240 sipas listes SEMS) nga ora 11:00h-12:00h
Grupi  3 (studentet nga numri rendor 241-360 sipas listes SEMS) nga ora 12:00h-13:00h
Grupi  4 (studentet nga numri rendor 360-448 sipas listes SEMS) nga ora 13:00h-14:00h


Njoftim

Ju njoftoj se provimi ne lenden: E Drejte administrative,i parapare qe te mbahet me date 11 Shkurt 2014 ora 10, shtyhet mbajtja e te njejtit per ne ora 13. Shtyrja e mbajtjes se provimit per tre ore me vone, behet, se ne diten perkatese ne ora 11 vjen per vizite ne Universitetin "HAXHI ZEKA"Peje  Ambasadorja e Shteteve te Bashkuara te Amerikes, e akredituar ne vendin tone-Kosove,Z.Tracey Ann Jacobson.

Shpresojme ne mirekuptimin e Juaj...!

Sinqerisht pedagogu i lendes, e drejte administrative:Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA


NJOFTIM

Sipas kërkesës se Studenteve:

Provimi I lëndës PENOLOGJI, I parapare që të mbahet me date 10.02.20114 në ora 12, shtyhet për datën 13.02.2014, në ora 12
Provimi i lëndës KRIMI I ORGANIZUAR, I parapare që të mbahet me date 15.02.20114 në ora 12, shtyhet për datën 18.02.2014, në ora 12

Prof.ass.dr. Kolë KRASNIQI


Njoftim

Provimi ne lenden: E drejta nderkombetare private - Dr.sc.Hajredin Kuqi  do te mbahet me date: 08.02.2014 i ndarë sipas grupeve:

Vërejtje: Luten studentët te cilet do ti nenshtrohen provimit ne lënden:E drejta nderkombetare private qe te hynë ne provim sipas grupeve te caktuara.


 Njoftim

Njoftohen studentet se provimi ne lenden E drejta procedurale civile - Dr.sc.Haxhi Gashi do te mbahet me datë:08.02.2014  i ndarë sipas grupeve :


Afati i paraqitjes së provimeve online përmes SEMS-it

Lajmërohen studentët e vitit të parë të regjistruar në vitin akademik 2013/2014 në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë në studimet themelore bachelor se paraqitja e provimeve do të bëhet nga dt. 17.01.2014 deri me dt. 23.01.2014.

Vegza (linku) për paraqitjen e provimeve: sems.unhz.eu

Studentët të cilët kanë problem me paraqitjen e provimeve mund të shkruajnë në e-mail :


Informatë me rëndësi për studentët e vitit të parë

Vërejtje:Studentët të cilët e kanë ndjekur lëndën Ekonomia duhet që edhe njëherë të regjistrojnë lënden te Profesori tek i cili i kanë ndjekur ligjeratat.

Infomohen të gjithë studentët e vitit të parë të studimeve Bachelor dhe Master në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë se nga ky afat i provimeve (afati i janarit) do të kenë mundësi t'i paraqesin provimet, t'i përcjellin rezultatet e provimeve, t'i shkarkojnë fletëpagesat edhe disa shërbime të tjera përmes ueb aplikacionit SEMS (Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve) online në internet. Për t'i kryer të gjitha këto shërbime, studentët duhet të kenë ID kartelë (të cilën do ta marrin në muajin shkurt). Në afatin e janarit studentët e vitit të parë edhe pse ende nuk janë pajisur me ID kartelë nuk do të paraqet asnjë problem, por duhet t'i ndjekin këto procedura:

1. Në listen e mëposhtme janë të paraqitur të dhënat e studentëve me numër të ID kartelës (SEMS ID) dhe e-mail zyrtar të ndara sipas Fakulteteve-departementeve:

Listat janë ndryshuar me dt. 17.01.2014

2. Në linkun e mëposhtëm e keni videon Regjistrimi i lëndëve (Video nr.2)

3. Hyrja në e-mail zyrtar bëhet përmes linkut : mail.unhz.eu

 * Nuk është e nevojshme të shënohet prapashtesa "@unhz.eu"

Sqarim: Së shpejti do t’iu paraqesim edhe Video nr. 3 për procedurën e paraqitjes së provimeve. Për të gjithë studentët që nuk e kanë emrin në list apo kanë probleme me kyçjen në aplikacionin e SEMS-it dhe në e-mail duhet të shkruajnë në e-mail:


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Fakulteti Juridik - Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Fakulteti Juridik
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës