Fakulteti i Biznesit

Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te II MA se ligjeratat e lendes "E Drejta e EU" me prof.Ass.Dr.Remzije Istrefi nuk do te mbahen sot, por do te zavebdesohen javen e ardhshme me daten 26.04.2014


NJOFTIM

Njoftohen studentët e fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së se kërkesat e tyre të protokoluara janë të obliguar t'i dorëzojnë në zyrën e Sekretarit.

Menaxhmenti


Njoftim

Njoftohen studentet e drejtimin KF qe provimi nga lenda Bazat e Kontabilitetit ( me komision) nuk do te mbahet kete te shtune. Provimi do te mbahet diten e Enjte date 24.04.2014 ne ora 08:00. Njoftimin tani e keni edhe ne :

https://drive.google.com/a/unhz.eu/folderview?id=0B1c9UkiZAV3ZVlZuZC14aU1uV2M&usp=sharing#

Me rrespekt
Dekanati


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti prve godine, master studija, da ce se ispit iz predmeta "Racunovodstvo za menadzere" kod prof.Husnije Bibuljice, predvidjen za 17.04.2014 u 16:00h odrzace se 17.04.2014 u 17:00h.


Njoftim

Njoftohen studentet e drejtimit KF nga lenda Makroekonomia 1 grupi C qe ligjeratat e tyre do te mbahen diten e premte date 11.04.2014 nga ora 16 :00 ne sallen B-1 me Prof. Ass. Dr. But Dedaj.

Me rrespekt
Dekanati


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master, drejtimi KF qe ligjeratat nga lenda " Menaxhmenti Bankar" do te mbahen diten e shtune date 12.04.2014 nga ora 09:20 me Profesor Ibish Mazreku.


Njoftim

Njoftohen studentet e drejtimit KF qe kollokviumi i pare nga lenda " Korporatat e Sigurimeve grupi A dhe B do te mbahet neser date 11.04.2014 nga ora 09:20. Luten studentet te kene me vete dokumente identifikimi me foto.

Me rrespekt
Prof. Ibish Mazreku
Prof. Haki Shatri


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor Departamenti AB se Kolokviumi në lëndën E drejta biznesore do të mbahet me date 12.04.2014
Grupi A në ora 9:00;
Grupi B+ C në 10:00

Mesimdhënësi i lëndës:
Msc. Mervete Shala


Njoftim

Njoftohen studentet e Fakultetit te Biznesit dhe Fakultetit te MTHM qe neser date 09.04.2014 eshte dita e Kushtetutes se Kosoves dhe eshte dite pushimi per stafin Akademik, Administrativ dhe studente te nivelit Bachelor dhe Master.

Me rrespekt
Dekanati i FB dhe FMTHM


Njoftim 

Kolokfiumi nga lenda HYRJE NE STATISTIKE tek Profesori Artan NIMANI ne Departamentin KF, Viti i Pare, i parapar te mbahet sot me dt 08.04.2014 shtyhet per nje jave saksisht me dt 15.04.2014


Njoftim
Njoftohen studentet e nivelit bachelor drejtimit AB te Vitit te dyte, qe ligjerata nga lenda Ekonomia Monetare te Profesor Halit Shabani te dates 10.04.2014 nuk do te fillojne nga ora 12:00 si zakonisht, por do fillojne ne ora 14:00 te te njejtes dite.

Me rrespekt
Halit Shabani


 Njoftim 

Njoftohen studentët e nivelit Bachelor dhe Master të Fakultetit të Biznesit dhe FMTH që gjatë kohës së provimeve në afatin e Prillit nuk do të ketë ligjerata dhe as ushtrime. Për kompenzimin e orëve të humbura do të njoftoheni me kohë.


Lajmerim 

Lajmerohen studentet e studimeve master se ligjeratat e lendet: Menaxhmenti Financiar i Avancuara Dep.AB-si dhe Financat e Korporatave Dep. KF te Prof.Dr. Fadil Govori të datës 07.04.2014 nuk do të mbahen.


Lajmerim

Lajmerohen studentët e vitit të II-të, departamenti KF se Kolokviumi i I-rë në lëndën Taksat dhe Koproratat, ligjerues: PhD (c) Brikenda Vokshi do të mbahet ditën e martë, datë 07.04.2014, sipas këtij orari:

Grupi A:
Grupi I prej orës 12:00-12:40 Salla C2
Grupi II prej orës 12:40-13:20 Salla C2
Grupi B:
Grupi III prej orës 13:20-14:00 Salla C2
Grupi IV prej orës 14:00-14:40 Salla C2


Njoftim për literaturë në lëndën Sisteme Informacioni

Njoftim për studentet e departamenti AB dhe KF viti i tretë, se literatura e autorizuar per lëndën Sisteme informacioni - Prof. Dr. Edmond Beqiri

Literatura


 Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit bachelor drejtim KF te Vitit te pare qe ligjerata nga lenda Bazat e Kontabilitetit te Profesor Sejdi Rexhepi nuk do te mbahen diten e premte date 04.04.2014. Ora u humbur do te zevendesohet ndonje dite tjeter ne marreveshje me Profesorin dhe studenetet.

Me rrespekt
Dekanati


Lajmerim per ligjeraten Lidershipi

LIgjeratat nga lenda "LIdershipi" programi Master, viti i -II- AB do te mbahern te shtunen date 05.04.2014 duke filluar nga nga ora 11,00

Pedagogu i lendes
Prof Dr. Shyqyri llaci 


Lajmerim

Lajmrohen studentet e departamentit AB ne nivelin Master se ligjeratat e percaktuara ne Menaxhmentin strategjik te avansuar, per diten e marte ne ora 18;00 do te mbahen ne diten e enjete me date 03.04.2014 ne ora 18;00


Grupet e ndara për kolokviumin e parë në lënden e Makroekonomisë i cili do te mbahet neser me 01.04.2014

Dep. KF,Viti i I

Me respekt,
Ligj.Ariana Xhemajli
Ass. Arbiana Govori


Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Administrim Biznesi se kolokviumi i parë në lëndën Bazat e Marketingut do të mbahet të enjtën me 03.04.2014 në Sallën A5 sipas këtij orari:


Grupi I: 1-90 prej orës 12:00 – 13:00.
Grupi II: 91-181 prej orës 13:00 – 14:00.
Grupi III: 182 – 246 dhe studentë të tjerë të cilët nuk janë në listë prej orës 14:00 – 15:00.

Vërejtje: Të gjithë studentët duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.

 

Suksese
Fjolla Trakaniqi


Lista e grupeve të ndara të studentëve, të vlefshme për pjesëmarrjen në kollokviumin e parë me shkrim në kuadër të lëndës “Menaxhimi i NVM-ve”, Drejtimi AB, Viti i dytë i studimeve.

Mësimdhënësi: M. Sc. Sokol DOMNIKU, Ligjërues


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master drejtimi KF qe konsultimet per provimin nga lenda " Organizimi dhe Menaxhmenti " te Profesor Ibish Mazreku do te mbahen diten e Hene date 24.03.2014 nga ora 15 :00.

Me rrespekt
Prof. Ass. Dr. Ibish Mazreku


Lajmerim

Lajmeroni studentet se konsultimet ne lenden Analiza  e Pasqyrave Financiare II, departamenti Kontabilitet Finance do te mbahet me date 21.03.2014 ora 16:00


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master drejtim Administrim Biznesi qe ligjeratat e parapara nga lenda Lidership tek Profesori Shyqri Llaci do te mbahen diten e shtune date 22.03.2014 nga ora 11:20.
Per cdo informate shtese mund te kontaktoni Dekanatin e Fakultetit te Biznesit.

Me rrespekt
Dekanati i Fakultetit te Biznesit


Njofim

Lamjrohen studentet e grupit AB dhe KF se konsultimet ne Menaxhimin Strategjik, viti i II, niveli MA do te mbahen me daten 19.03.2014, duke filluar prej ores 11:00.

Prof.ass.dr.Florin Peci


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare Administrim Biznesi (AB), se ushtrimet ne lenden E Drejta Biznesore nuk do mbahen te merkuren dhe te enjten me date 19.03.2014 dhe 20.03.2014. Data e zevendesimit do behet e ditur ne nje njoftim te ardhshem.

Me respekt
Ass. Rajan Arapi


Obavještenje

Obavještavaju se studenti Fakulteta Biznisa, prve godine smjera ABB da će predavanja i vježbe iz predmeta Makroekonomija 1 biti održana dana 16.03.2014 tačnije u subotu u sali A3.

S poštavanjem
PhD.c. Emin Neziraj


Lajmerim

Dhënja e notave si dhe konsultimet me studentë, tek Lënda: Menaxhimi i institucioneve financiare tek Prof. Muhamet Aliu, do të mbahen të premten me 14.03.2014 ne ora 16:00 - 17:00.


Lajmerim

Per shkak te pjesmarrjes ne puntorine e cila po zhvillohet në kuadër të projektit TEMPUS “Strategic support on establishment and development of sustainable structures on quality assurance, international relations and student support services at the newly founded public University of Haxhi Zeka – SD@UHZ” (i financuar nga Komisioni Evropian. Përkrahës dhe partnerë të projektit janë: Universiteti i Edinburgh, Universiteti Alicante,Universiteti G. d`Annunzio n, WUS KOSOVA, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë si dhe Agjensioni Kosovar i Akreditimit.
Ligjeratat ne lenden Hyrje ne Statistikë do te shtyhen per diten e premte me date 14.03.2014 te cilat do te mbahen sipas orarit dhe grupeve te paraqitur ne orarin e te mërkures.
Ju falemnderit per mirekuptim


Lajmerim

Njoftohen studentet vitit te pare, departamentit KF, qe konsulltimet nga lenda Makroekonomia 1 do te mbahen me 15.03.2014 (e hene) ne ora 14:00


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti master studija, da predavanja pocinju 10.03.2014 u 16h.
(Raspored se nalazi na web strani - ABB master).


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e vitit te dyte Master, se konsulltimet me Prof. Baki Kolecin tek Lenda: Teorit Bashkohore te organizimit mbahen të ejten me 13.03.2014 në oren 13:30


Lajmerim

Lajmrohen studentet e viti te pare ne nivelin Master- drejtimi AB, se ligjeratat ne Menaxhmentin financiar te avancuar do te fillojne prej dates 10.03.2014, ne ora 16:00


Lajmerim

Lajmrohen studentet e vitit te pare ne nivelin Master drejtimi KF, se ligjeratat ne Financat e korporatave do te fillojne prej dates 10.03.2014, ne ora 18:00


Lajmerim

Stdudentët e nivelit Master, Dep. AB viti i dyte ftohen të hanën me datën 17.03.2014 ne ora 10:00 - 16:00. Të lajmrohen studentët të cilet Ju kanë nështruar provimit tek Lënda: Marketingu për Menaxher ( kjo vlenë për studentet te cilet nuk jane lajmruar per vertetim te notes).


Lajmrim

Lajmrohen studentet e viti te I ne nivelin Master se konsultimet lidhur me rezultatet e provimit ne lenden Metodat kerkimore tek Prof.ass.dr.Florin Peci do te mbahen te henen me 10.03.2014, prej ores 15:30


Lajmerim

Lajmrohen studentet e nivelit MASTER se ligjeratat e semestrit veror per te gjitha drejtimet do te fillojne prej dates 10.03.2014 duke filluar nga ora 16;00


Njoftim

Njoftohen studentet se konsultimet ne lenden Financat e avancuara te korporatave tek Prof.asoc.dr.Fadil Govori do te mbahen te Henen me 10 Mars 2014 ne ora 14:00


Obavjestenje

Obavjestavaju se studenti I i II godine master studija, da ce se konsultacije i upis ocena iz predmeta:
Metodologija naucno istrazivackog rada,
Racunovodstvo za menadzere i
Preduzetnistvo odrzati 10.03.2014 ( ponedeljak) u 15:00h.


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te trete AB se konsulltimet dhe pershkrimi i notave nga lenda Ekonomia e Tranzicionit do te behen te Premten me dt. 07.03.2014 ne ora 11-30.

Me respekt Haki Shatri


Lajmerim

Studime MASTER
Lënda: Menaxhmenti financiar i avancuar
Studentat që ftohen në konsultime, me daten 04.03.2014 (e martë) në ora 15:00 , janë:
1. Avenita Selmanaj
2. Teuta Fazlija
3. Gjon Palushaj
4. Arlinda Dreshaj
5. Driton Haxhijaj
6. Valentina Bajramaj
7. Fitanete Bajgora
8. Laura Blakaj
9. Besart Fetaj
10. Arijana Muhaxheri
11. Faruk Jahmurataj
12. Burbuqe Kelmendi
13. Arbër Kadrijaj
14. Ylber Atashi
15. Ylli Sylqa
16. Albulena Berisha
17. Ardita Lokaj
18. Shemsedin Zeqaj
19. Bestar Gjocaj
20. Leonita Daci
21. Durim Lufaj
22. Blerta Kelmendi
23. Besarta Ajdini
24. Idriz Mekaj
25. Donika Kastrati
26. Fatmir Nitaj
27. Albulena Mulaj
28. Arlinda Kastrati
29. Antigona Gashi
30. Ardiana Nikqi
31. Ardian Lokaj
32. Idriz Zogaj
33. Leonida Istrefaj
34. Adelina Lajqi
35. Leonora Elezaj
36. Berat Mustafaj
37. Majlinda Boqolli
38. Sqiptona Berdynaj
39. Lonë Ibishi
40. Vjollce Toplanaj
41. Filloreta Hasaj
42. Vlorë Ukaj
43. Melita Bajraktari
44. Jegona Zabelaj
45. Ylli Ahmetaj
46. Drenusha Selimi
47. Besiana Novobërda Kolica

Lajmerim

Lajmerojme studentet e viti II dep. KF se provimi nga lënda Vlerësimi i korporatave i parapare te mbahet me daten 01.03.2014 do të mbahet me daten 08.03.2014 e shtunde në ora 13:00.

Prof Dr. Rrustem Asllani


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë niveli Master- Drejtimi KF, se
ndërtimi i notës, kontrolli i testeve dhe eventualisht refuzimi i
notës nga provimi i mbajtur me dt. 25.02.2014 nga lënda: Ekonomika
Menaxheriale do të mbahet të hënën me dt. 03.03.2014, ora 16:00.

Prof. Ass. Dr. Afrim Selimaj


Obavještenje

Obavještavaju se studenti mastera studia, smjer ABB, da ce se ispit Organizacija mendzment kod prof.Mujo Dacic, predvidjen za 04.03.2014 u 16:00h održati 05.03.2014 u 16:00h.


Njoftim

Ftohen të gjithë studentët e vitit të II-të AB niveli Master, se të merkuren me dat. 05.03.2014 në orën 12:00 për të parë pikët nga vlersimi dhe notën finale.  Lënda: Menaxhimi i Projekteve Prof. Dr. Suzana Panariti


Njoftim

Të gjithë studentët e dep. MBNJ njoftohen se ndërtimi i notës, kontrolli i testeve dhe eventualisht refuzimi i notës nga provimi i mbjtur me dt. 24.02.2014 nga lënda: Planifikimi i burimeve njrëzore do të mbahet të ejtën me dt. 27.02.2014, ora 16:00.

Prof. Asoc. Dr. Fetah Reçica


Lajmerim

Lajmrojm studentet e viti II dep. KF se lënda Vlerësimi i korporatave i parapare te mbahet me daten 25.02.2014 do të mbahet me daten 01.03.2014 e shtunde në ora 14:00.

Prof Dr. Rrustem Asllani


Lajmerim

Lamerohen studentet e vitit te dyte, nivelit master,se provimi ne lenden Analiza e pasqyreve financiare II, te prof.Etem Iseni, i parapare te mbahet me 01.03.2014, do te mbahet me 06.03.2014 ne ora 16:00h.


Njoftim

Lajmrohen studentet e vitit te II ne lenden "Vleresimi i korporatave" te Prof.Rrustem Asllanaj, se provimi i parapare per daten 25.02.2014, shtyhet per daten 01.03.2014 ne ora 14:00


Njoftim

Lajmrohen studentet e nivelit Master se Lënda: Menaxhmenti Strategjik II,Prof. Florin Peci, i paraparë të mbahet me datën 26.02.2014 në ora 17:30 do të mbahet me datën 04.03.2014 në orën 16:00.


Obavjestenje

Obavještavaju se studenti I godine master studija, smjer ABB, da će se ispit Avansirani strateški menadzment kod prof.Bećira Kalača, predvidjen za 25.02.2014, održati 05.03.2014 (u sredu).


Njoftim

Njoftohen studentet e viti të parë departamenti Administrim Biznesi se ligjeratat nga lënda "Hyrje në statistikë" nuk do te mbahen sipas orarit te paraparë me daten 26.02.2014. Ligjeratat do te zëvendësohen diten e premte 28.02.2014


Lajmerim


Lajmrohen të gjithë studentët e nivelit master viti II-të që të dy Departamentet AB - dhe KF. Se departamenti AB do ti nënshtrohet provimit tek Profesor Gazmend Qorraj kurese, Departamenti KF tek Profesori Besim Beqaj.
Provimi është paraparë të mbahet me daten 01.03.2014 në ora 12:00 e shtunde.


Lajmerim

Lajmrojm studentët e viti të II-të Master se provimi tek Lënda Menaxhmenti strategjik II Prof. Baki Koleci i prprë të mbahet me datën 27.02.2014 e ejte është shtyrë për datën 06.03.2014 e ejte po në të njejtën orë 16:00.


Njoftim

Lajmerohen studentat të masterit që provimi te landa Politikat ekonomike të BE-së qe eshte e parapame të mbahet me 22.02.2014 do të mbahet me 01.03.2014


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te dyte AB se notat dhe konsultimet ne Bazat e menaxhmentit te Prof.Ass.Dr.Florin Peci do te mbahen me date 24.02.2014


Lajmerim

Lajmrojmë studentët e nivelit Master që ka disa ndryshime në orar të provimeve

1. Prof. Ibish Mazreku, Lënda: Organizimi dhe Menaxhmenti i paraparë të mbahet me datën 27.02.2014 në ora 16:00 është shtyrë për datën 10.03.2014 në ora 16:00. Departamenti KF,.

2. Prof. Florin Peci, Lënda: Menaxhmenti Strategjik II i paraparë të mbahet me datën 24.02.2014 në ora 16:00 do të mbahet me datën 04.03.2014 në orën 16:00. Departamenti KF.

3.Prof. Mihane Berisha, Lënda: Teoria e Sistemeve e paraparë të mbahet me datën 22.02.2014 do të mbahet me datën 01.03.2014 në ora 12:00. Departamenti MBNJ

4.Prof. Baki Koleci, Lënda: Teorite bashkohore të organizimit i paraparë të mbahet me datën 20.02.2014 do të mbahet me datën 06.03.2014 në ora 17:00.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti mastera studija, smjer ABB, da ce se ispit Menadzerska ekonomija kod prof.Halida Kurtovića, predvidjen za 28.02.2014 u 16:00h održati 07.03.2014 u 16:00h

Obavještavaju se studenti mastera studia, smjer ABB, da ce se ispit Organizacija mendzment kod prof.Mujo Dacic, predvidjen za 26.02.2014 u 16:00h održati 04.03.2014 u 16:00h.

Obavještavaju se studenti mastera studija , smjer ABB, da ce se ispit Racunovodstvo za menadzere kod prof.Husnija Bibuljica, predvidjen za 27.02.2014 u 16:00h održati 28.03.2014 u 16:00h.

Obavještavaju se studenti mastera studija , smjer ABB, da ce se ispit Napredni finansijski menadzment kod prof.Muja Dacic, predvidjen za 26.02.2014 u 16:00h održati 01.03.2014 u 16:00h.


Njoftim

Njotohen studentet e vitit te pare ne MASTER departamenti KF, se provimi I parapare ne lenden   Menaxhmenti strategjik II     te Prof.Ass.Dr.FLORIN  PECI qe te mbahet me daten 24.02.2014, do te shtyhet  per daten 26.02.2014, ne ora 17:30


Njoftim

Njotohen studentet e vitit te pare ne MASTER departamenti KF, se provimi I parapare ne lenden METODAT KERKIMORE te Prof.Ass.Dr.FLORIN  PECI qe te mbahet me daten 27.02.2014, do te shtyhet perpara per daten 24.02.2014, ne ora 16:00. Pra ne te njejten kohe me departamentin AB te Prof.Ass.FADIL GOVORI


Lajmerim

Lajmerohen te gjithe studentet e vitit te trete departamenti Kontabilitet dhe financa se ligjeratat ne lenden Politika monetare kreditore nuk do te mbahen kete te premte me date 21.02.2013. Prej javes se ardhshme dhe gjate tere semestrit do te mbahen diteve te merkure duke filluar ne ora 12.00 grupi A dhe prej ores 14.00 grupi B.

Me respekt
Prof. Dr. Hivzi Sojeva


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare qe notat nga lenda Menaxhment te Prof. Ibish Mazreku mund  ti marrin diten e Premte date 21.02.2014 ora 11:00.

Me rrespekt
Prof.Ass.Dr. Ibish Mazreku


Njoftim

Njoftohen studentet se ligjërata nga Prof. Besim Beqaj e parapare te mbahet sot me 18.02.2014 , do të mbahet të Enjten me datë 20 Shkurt 2014 në orën 14:30.


Njoftim

Lajmrohen studentet e viti te pare, grupi C, ne drejtimet KF dhe AB se konsultimet ne lidhje me rezultatet e provimit Bazat e Menaxhmentit tek Prof.Ass.Dr.Florin Peci do te mbahen te merkuren me date 19.02.2014 prej ores 14;00.


Njoftim

Ne Lenden Ekonomia EU dhe Kosova Notat merren te Premten dt.21.02.2014 ora 14:00 Ndersa Konsultimet ne ora 15:00 Salla B1.


Lajmerim

Lajmërohen studentët e drejtimit KF / Fakulteti i Biznesit se provimi nga lënda Ekonomia e Ndërmarrjes (programi i vjetër) mbahet ditën e mërkurë më datë 19.02. ora 13.00. Dr.sc.Driton Sylqa, ligjërues


Lajmerim

Lajmerohen studentët e vitit te dytë departamenti  KF se konsultimet në lënden Financat e Korporatave  te Prof. Fadil Govori, do të shtyhen për ditën e Martë  me 18.02.2014 në oren 12:00


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e nivelit Master, viti II-të Dep. AB dhe KF se takimi i parapare per të premtën me dt. 14.02.2014 në orën 16:00 të lajmrohen te Prof.Asoc. Dr. Fadil Govori, për zgjedhjen e temave, do te shtyhet per daten 19.02.2014 ne ora 16:00.


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët që konsultimet për tezat e masterit nga lënda Financat e avancuara të korporatave dhe Menaxhmenti financiar i avancuar do të mbahetditën e merkurë në ora 16:00.


Njoftim

Njoftohen studentet se konsulltimet nga lenda e Menaxhmentit, të mbajtur me datën 04.02.2014 nga Prof. Ass. Ibish Mazreku mbahen me 14.02.2014, e premte nga ora 10:20 me PhD(c) Labeat Mustafën në ndonjërën nga Sallat e Objektit A, ndërsa për notat në indeks profesori ju lajmëron gjatë javës së ardhshme.


Njoftim

Lajmrohen studentet te FB departamenti AB dhe KF , ne lenden e Matematikes tek Prof.Dr. Naim Braha se konsultimet do te mbahen prej ores 14:00 deri 15:00 ( AB) dhe 15:00 deri 16:00 ( KF).


Obavestenje

Obavestavaju se studenti prve godine po novom sistemu da ce konsultacije i upis ocijena  iz predmeta Racunovodstvo biti odrzane dana 13,022014 u sali C1 sa pocetkom od 10 casova .

  1. studenti druge godine po starom stistemu da ce konsultacije i upis ocijena  iz predmeta Racunovodstvo biti odrzane dana 13,022014 u sali C1 sa pocetkom od 11 casova .
  2. studenti druge godine po starom stistemu da ce konsultacije i upis ocijena  iz predmeta Finansijsko Racunovodstvo biti odrzane dana 13,022014 u sali C1 sa pocetkom od 13 casova .

Prof.Dr. Husnija Bibuljica


Lajmërim për paraqitjen e provimeve master

Studentët e vitit të parë master të Fakultetit të biznesit janë të obliguar që t'i ndjekin instruksionet sikurse në manualin e mëposhtëm.

Ndërsa studentët e vitit të dytë master fletëpagesat duhet të i shkarkojnë nga linku i mëposhtëm dhe duhet t'i paraqesin provimet sikurse në afatet e kaluara.

Linku për shkarkimin e fletëpagesave : http://fletepagesat.unhz.eu


Njoftim

Njoftohen studentet e Masterit drejtimi KF qe ligjerata nga lenda Organizimi dhe Menaxhmenti te Prof. Ibish Mazreku nuk do te mbahet diten e Enjte ne ora 16:40. Kjo ore do te zevendesohet nje jave mbrapa ne te njejtin orar.

Me shume rrespekt
Dr. Ibish Mazreku


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e nivelit Master, viti II-të Dep. AB dhe KF se të premtën me dt. 14.02.2014 në orën 16:00 të lajmrohen te Prof.Asoc. Dr. Fadil Govori, për zgjedhjen e temave.


Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master të vitit të parë dhe të dytë, se paraqitja e provimeve bëhet nga data 12.02.2014 deri më 19.02.2014 në zyrën e Masterit.

Vërejtje: Studentët duhet që fletëpagesat t'i shkarkoni nga Web faqja e Universitetit.

Dekanati


Njoftim

Niveli master, Viti I-rë
Për shkak të obligimeve  Prof. Dr. Fetah Reçica, Lënda: Menaxhimi i Burimeve Njerzore
i paraparë të mbahet me dt. 13.02.14 do të mbahet një ditë më parë me dt. 12.02.14 po në të njejtën orë.

Ju faliminderojm për mirëkuptim.

Prof. Dr. Fetah Reçica         Zyrtarja: Mimoza Nurboja


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa, se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën: Bazat e Biznesit do të mbahen të marten - 11.02.2014 në orën 10:00.
Studentët e gjeneratës së vjetër mund të vijnë t’i marrin notat në indeks të njejtën ditë, prej orës 11:00.
Studentët e ftuar në konsultime do t’i nënshtrohen provimit të rregulltë me gojë prej orës 11:00.

Me respekt
Fjolla Trakaniqi


Obavjestavaju se studenti Prve godine smjera ABB da ce dana 11.02.2014 sa pocetkom u 10 casova u kabinetu A8 biti odrzane konsulatacije i digitalno upisivanje ocijena iz predmeta Osnove biznisa.

Obavjestavaju se studenti Druge godine smjera ABB da ce dana 11.02.2014 sa pocetkom od 13. casova u kabinetu A8 biti odrzane konsultacije i upis ocijena iz predmeta Statistika, Statisticke analize i Uvod Statistici.

S postovanjem

MSc.Emin Neziraj


OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se student II (druge) godine, po starom i novom sistemu, da će se konsultacije i upis ocjena iz grupe predmeta: EU i Kosovo, Korporativne finansije i Menadžment MSP, održati 10.02.2014 godine sa početkom u 11h, u objektu A.
Prof.dr.Husnija Bibuljica


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të dytë, drejtimi AB dhe KF se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën; Mikroekonomia , do të mbahet me datë  10.02.2014 në ora 12:00

Prof.Dr.Halit Shabani


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të III, drejtimi KF grupi A se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën; Analiza Fin Ekonomike, si dhe dhenia e notave per studentet qe e kane kaluar provimin, do të mbahet me date 08.02.2014 në ora 11:00.
Ndërsa per  studentet e vitit te III, drejtimi AB grupi A konsultimet  lidhur me rezultatin e provimit në lëndën; Analiza Ekonomike si dhe dhenia e notave per studentet qe e kane kaluar provimin, do te mbahen poashtu me date 08.02.2014 në ora 12:00.

MSc.Theranda Beqiri


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të tretë, drejtimi AB se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën; Organizimi i Ndërmarrjes , do të mbahet me datë  07.02.2014 në Ora 13:00, po ashtu  studentet që kanë  kaluar me kollokviume duhet të vijnë po  në këtë orë  për të e konfirmuar notën.

Prof.Dr.Halit Shabani


Lajmerim

Lajmrohen të gjithë studentët e viti të dytë niveli Master, Dep. AB. Se me datën 10.02.2014 në ora 11:00 të lajmrohen ne Fakultet te Biznesit. Kjo vlenë për ata të cilë e kanë vijuar mësimin në lëndën: Marketingu për Menaxher Prof. Dr. Nail Neshidi


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te III (trete) se provimi ne lenden "Kontabiliteti Bankar" tek prof.Ujkan Bajra do te mbahet me daten 10.02.2014 ne ora 11:00


Njoftim

Njoftohen studentet se lenda Ekonomia EU dhe Kosova qe ështe me 07.02.2014 ne ora 11 h shtyhet per ora 14 h


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë, drejtimi KF se konsultimet për rezultatin e provimit në lëndën; E drejta biznesore, do të mbahet me date 07.02.2014 në Ora 16:00, studentet që emri i tyre  fillon  me shkronje  A- G

Me date 08.02.2014 në ora 15:30, studentet që emri i tyre  fillon  me shkronje  G-Z

Mesimdhënësi i lëndës:
MSc.Mervete Shala


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit të pare, te nivelit master, drejtimi Menagjimi i burimeve njerzore, se provimi në lëndën Teorija e sistemeve  te prof.Mihane Berisha, i paraparë të mbahet me date 22.02.2014 në ora 12:00 , shtyhet për një jave me vone, pra me date 01.03.2014 (e shtune) në orën 12:00.


Njoftim

Njoftohen studentet se notat ne Sisteme informacioni jepen te Enjten, me 06.02.104 ne ora 12,00


Lajmerim

Njoftohen studentet e vitit të pare, drejtimi KF, se provimi në lëndën Makroekonomia I te prof.Muhamet Sadiku, i paraparë të mbahet me date 31.01.2014 në ora 13:00 , shtyhet për një dite me vone, pra me date 01.02.2014 (e shtune) në orën 14.00


OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi studenti II godine (po starom sistemu), koji su ušli na ispit iz predmeta Ekonomika osiguranja, da će se konsultacije održati 03.02.2014 godine u 11h.
Prof.dr.Husnija Bibuljica


Njoftim

Njoftohen studentet qe provimet Analiza Financiare e Biznesit dhe Analiza Ekonomike te cilat do duhej te mbahen neser me date 31.01.2014 te Prof.Dr. Skender Ahmenti do te mbahen te Premten me date 07.02.2014 ne ora 15:00.

Dekanati


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te Pare drejtimi AB, grupi C,  dhe  drejtimi KF,grupi C,  se provimi ne Bazat e Menaxhmentit te Prof.Dr.Florin Peci, do te mbahet me date 04.02.2014, prej ores 9:00 dhe prej ora 11:00


Lajmerim

Lajmrohen studentat vitit te dyte te nivelit master, departementi KF, qe provimi te prof. Etem Iseni te landa Analiza e pasqyrave financiare qe eshte i parapam mu mbajt me 28.02.2014 shtyhet me 01.03.2014.

Lajmrohen studentat te nivelit master, departamentit AB, qe provimi te prof.Seadin Xhaferi, landa Ekonomiksi menaxherial qe eshte i parapam mu mbajt me 25.02.2014 shtyhet 01.03.2014


Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit bachelor te grupeve KF dhe AB se do te mbahen ligjerata shtese per pergaditje ne provimin e Matematikes tek Prof.Shpresa Berisha, te enjeten, premten dhe te shtunen, duke filluar prej ores 9:00 deri ne 10;30 (AB) dhe prej ora 10;30 deri ne ora 12;00 (KF).


Njoftim rreth provimit në lëndën “Menaxhimi i Operacioneve - (MO)”, i cili do të mbahet me datë 31.01.2013

  1. Informohen të gjithë studentët edhe njëherë paraprakisht, se në provimin e lartcekur, studenti nevojitet gjithsesi të jetë i pajisur me kalkulator, Indeks dhe ID.
  2. Provimi do të mbahet në objektin A, gjegjësisht në sallat A5 dhe A6.
  3. Rikujtohen studentët që në provim përpos stilolapsit dhe dokumenteve personale të lartcekura, të mos marrin asnjë gjësend me veti si dhe njëkohësisht të jenë të renditur sipas rregullave dhe kritereve të zakonshme.

Ju dëshiroj sukses.
Me respekt,

Sokol DOMNIKU, Ligjërues


Lajmerim

Lajmerohen studentet e vitit II, departamenti KF se provimi Makroekonomia te Prof.Halit Shabani i parapare per tu mbajtur me 28.01.2014 ne ora 15:00h do te mbahet me 28.01.2014 ne ora 15:40h ne sallen A5


Njoftim

Njoftojm studentët e vitit të parë drejtimi KF niveli Master se kollokviumi i dytë në Lenden Ekonomika menaxheriale do te mbahet me daten 29.01.2014 (ditë e merkurë) duke filluar sipas orarit me poshtë:

Gr. I nga shkronja A-E, ora 16:20-17:05
Gr. II nga shkronja F-e tutje, ora 17:10-17:55


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te Pare drejtimi KF grupi C se provimi ne Bazat e Menaxhmentit te Prof.Dr.Florin Peci do te mbahet me date 04.02.2014, ne ora 11:00


Lajmerim per master

Lajmerohen stafi akademik qe ligjeron ne nivelin master si dhe studentet e nivelit master se ligjeratat ne fakultetin e biznesit do te zgjasin deri me 15 Shkurt 2014

Dekanati

Afati i paraqitjes së provimeve online përmes SEMS-it

Lajmërohen studentët e vitit të parë të regjistruar në vitin akademik 2013/2014 në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë në studimet themelore bachelor se paraqitja e provimeve do të bëhet nga dt. 17.01.2014 deri me dt. 23.01.2014.

Vegza (linku) për paraqitjen e provimeve: sems.unhz.eu

Studentët të cilët kanë problem me paraqitjen e provimeve mund të shkruajnë në e-mail :


 

Informatë me rëndësi për studentët e vitit të parë

Infomohen të gjithë studentët e vitit të parë të studimeve Bachelor dhe Master në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë se nga ky afat i provimeve (afati i janarit) do të kenë mundësi t'i paraqesin provimet, t'i përcjellin rezultatet e provimeve, t'i shkarkojnë fletëpagesat edhe disa shërbime të tjera përmes ueb aplikacionit SEMS (Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve) online në internet. Për t'i kryer të gjitha këto shërbime, studentët duhet të kenë ID kartelë (të cilën do ta marrin në muajin shkurt). Në afatin e janarit studentët e vitit të parë edhe pse ende nuk janë pajisur me ID kartelë nuk do të paraqet asnjë problem, por duhet t'i ndjekin këto procedura:

1. Në listen e mëposhtme janë të paraqitur të dhënat e studentëve me numër të ID kartelës (SEMS ID) dhe e-mail zyrtar të ndara sipas Fakulteteve-departementeve:

Fakultet i Biznesit - Bachelor

Fakultet i Biznesit - Master

Listat janë ndryshuar me dt. 17.01.2014

2. Në linkun e mëposhtëm e keni videon Regjistrimi i lëndëve (Video nr.2)

3. Hyrja në e-mail zyrtar bëhet përmes linkut : mail.unhz.eu

 * Nuk është e nevojshme të shënohet prapashtesa "@unhz.eu"

Sqarim: Së shpejti do t’iu paraqesim edhe Video nr. 3 për procedurën e paraqitjes së provimeve. Për të gjithë studentët që nuk e kanë emrin në list apo kanë probleme me kyçjen në aplikacionin e SEMS-it dhe në e-mail duhet të shkruajnë në e-mail:


Njoftim për të gjithë studentët të cilët vijojnë lëndë tek mësimdhënësi Sokol DOMNIKU


Njoftim

Informatika - Prof.Asoc.Dr. Edmond Beqiri (Viti i pare AB)
Provimi me 30.01.2014

Luten studentet qe te vijne ne provimi sipas orarit te bashkangjitur:

08,30-09,15   Provimi me gojë për studentet qe jane ne kete liste

09,15-10,00   Provimi me gojë për studentet qe jane ne kete liste

10,00-11,00   Provimi me gojë për studentet qe jane ne kete liste

Studentet qe kane paraqitur provimin dhe nuk jane ne listat e studenteve me larte, vijne ne provim ne ora 10,00

Prof.Asoc.Dr.Edmond Beqiri


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa se kolokviumi i dytë në lëndën Bazat e Biznesit do të mbahet të premten me 17.01.2014 sipas këtij orari:

 Grupi A (Grupi I + Grupi II)

Prej orës 12:00  Salla A5 dhe Salla C2

Grupi B (Grupi III + Grupi IV)

Prej orës 13:00 Salla A5 dhe Salla C2

Vërejtje:  Të gjithë studentet duhet poseduar me veti një mjet identifikues me fotografi.

Suksese


Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te dyte te drejtimit Kontabilitet dhe Financa (KF), se kollokviumi i dyte ne lenden "Bazat e financave dhe kontabiliteti menaxherial", do te mbahet me dt. 22.01.2014, E merkure, duke filluar ne kete renditje:

Grupi A prej ores 14:00-14:40, salla A5 dhe A6.
Grupi B prej ores 14:40-15:20, salla A5 dhe A6.
 
Ne te njejten dite, behet edhe dhenia e nenshkrimeve ne index.

Suksese.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të II-të, departamenti AB se Kolokviumi i II-të në lëndën Financat e Korporatave, ligjerues: PhD (c) Brikenda Vokshi do të mbahet ditën e premtë, datë 17.01.2014,sipas këtij orari:

Grupi A (Grupi I + Grupi II)
Prej orës 09:20 - 10:20, Salla A5 dhe Salla C2

Grupi B (Grupi III + Grupi IV)
Prej orës 10:30 - 11:30, Salla A5 dhe Salla C2Obavjestenje

Mole se studenti I godine master studija, da sutra na predavanju ponesu lap-top sa sobom, radi instaliranja SPSS paketa.


Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të I-rë, departamenti KF, grupi C se ushtrime në lëndën E Drejta Biznesore do të mbahen ditën e enjtë me datë 16.01.2014, nga ora 12:00 në sallën A2.
Me Respekt: PhD(c) Brikenda Vokshi, ligj.


Lajmerim

Lajmërohen studentët, e dep.KF të vitit I-rë,  se kolokfiumi i Dytë në lëndën Mikroekonomia do të mbahet me dat. 15.01.2014 e mërkurë sipas këij orari:

     prej orës 13:20  deri 14:00 grupi 4-t     Salla C1
     prej orës 14:20  deri 15:00 grupi 5-të   Salla C1
     prej orës 15:20  deri 16:00 grupi 6-të   Salla B1

 Prof. Dr. Artan Nimani
 Msc. Arbiana Govori


Njoftim
 

Njoftohet stafi mesimedhenes i fakultetit AB, qe deri me daten 25.01.2014, te plotesoje ligjeratat e humbura me pare. Stafi mesimedhenes i fakultetit AB gjithashtu keshillohet qe me pare te njoftoj dekanatin per oret plotesuese dhe temat qe do te zhvillohen me kete rast.


Njoftim

Sisteme informacioni ne vitin e trete ne KF,  grupi B (prof.Edmond Beqiri), provimi do te mbahet me 30.01.2014, ne ora 13;00


 Lajmerim

Lajmerohen studentet e departamentit KF viti II se ligjeratat plotesuese nga lenda Analiza Statistikore do te mbahen me date 11.01 e shtunde.

 Grupi A prej ores 9:20 dhe
 Grupi B prej ores 11:00.

Mesimdhenesi Mimoza Luta


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Fakulteti i Biznesit - Kontakti

Universiteti Publik Haxhi Zeka
Fakulteti i Biznesit
Rr. "Eliot Engel" p.n.
30000 Pejë Republika e Kosovës