Fakulteti i Arteve

Njoftim
Njoftohen të gjithe studentet e Fakultetit të Arteve se në Mbledhjen e Senatit të mbajtur me datën 27.10.2014 është vendosur lejimi i mbajtjes së provimeve në afatin e Nëntorit. Studentet kanë të drejtë të paraqesin vetem 2 provime. Paraqitja e provimeve për afatin e Nëntorit do të fillon prej datës 30.10.2014 deri me 05.11.2014.
Për kohen e mbajtjes së provimeve do t'ju njoftojme më kohe nepërmjet WEB faqes.
Me respekt:Dekanati i Fakultetit të Arteve


Lajmërim

Lajmërohen studentet e Fakultetit të Arteve që të paraqiten për përcaktimin e orarit të lëndes piano-obligative, të hënën më datën 03.11.2014 në orën 14:30 të MA. Alba Muçolli Dehiri-Ligjeruese e angazhuar
1.Fatmir Hoxha
2.Drandofile Rama
3.Ardian Bakalli
4.Arbnor Mavraj
5.Ukë Dragaj
6.Liridon Morina
7.Januz Shala
8.Armend Xhoklaj
9.Besnik Berisha
10.Refki Mazreku


Lajmërim
Lajmerohën të gjthë studentet e Fakultetit të Arteve që kanë ligjerata të lëndën Socilogji që ligjeratat mbahen të shtuneve më Prof.Dr. Beqir Sadikaj , prej ores 14:00.

Me Rrespekt: Dekanati i Fakultetit të Arteve


Lajmërim

Lajmërohen studentët në listat e mëposhtme që të lajmërohen tek Profesorët përkatës për orarin e lëndës Piano-obligative .
Orari I Profesorëve ;
E hëne-ora 10;00-12;00-prof.ang.Lule Elezi
E hëne,E marte ,e mërkure,e enjte ,e premte-ora 10 ;00-13;00-prof.ass.Mimoza P.Drançolli
E mërkure-10;00-12;00-ligj.ang.Syzana Jakupi
E mërkure-10;00-12;00-ligj.ang.Alba M.Dehiri
E premte-10;00-12;00-prof.ang.Alberta Troni


 

 

Universiteti "Haxhi Zeka"

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015 - Afati i dytë

 


Fakulteti i Arteve


 

Provimi pranues ne Fakultetin e Arteve do te mbahet me dt. 07.10.2014 nga oren 9:00 -14:00

Lista e kandidateve per provim pranues:

Edukim i përgjithshëm në muzikë - kati III

Edukim në muzikë - kati III

Edukim artistik në instrumente frymore - kati III


Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit të Arteve se provimi në Lënden Histori Muzike I dhe II  do të mbahet me Dt.30.09.2014 në Ora 10:00.
Ndersa në Lënden Folklor I dhe II me Dt. 30.09.2014. në Ora 12:00.

Provimi do të mbahet  nga komisioni:Ku antare të Komisionit janë në ketë përbërje:

1.Ma.Hysen Nimani
2.Mr.Mimoza Pajaziti- Dranqolli
3.Ma. Drinor Zymberaj

Me rrespekt Dekanati i Fakultetit të Arteve


Lajmerim

Lajmërohen të gjithë studentët se provimi të lenda Sociologji të profesori Bekim Avdiaj i paraparë sot me dt. 23-09-2014 shtyhet për nesër me dt. 24-09-2014 në ora 11:00


Lajmerim per paraqitje te provimeve


Lajmerohen studentet se paraqitja e provimeve per Fakultetin e Arteve behet prej dt.25.08.2014 deri me 28.08.2014.


 

Rezultatet e provimit pranues për vitin akademik 2014-2015

Fakulteti i Arteve


Njoftim

Njoftohen studentet se konsultimet ne lenden Sociologji e artit II do të mbahen me datën 01.07.2014, duke filluar nga ora 16:00, në klasat e fakultetit të artit.

Me respekt,
Msc. Bekim Avdiaj


Njoftim

Njoftohen studentet se me datat 18.06 dhe09.07 do te mbahet provimi I Piano-obligative1,2,3,4 kjo nenkupton se secili student ka te drejt te paraqet provimin e Pianos ne keto dy data .
Me respekt,prof.mr.Mimoza.P.Drancolli


Lajmerim

Lajmerohen studentet se paraqitja e provimeve te semestrit te IV behet prej dt. 05.06.2014 deri me 09.06.2014.


Njoftim

Njoftohen studentet se data e pageses se semestrave per fakultetin e arteve duhet te behet prej Dt.30.05.2014 deri 03.06.2014.


Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentet të lënda Sociologji te Prof.msc Bekim Avdiaj se kollokiumi shtyhet me dt. 23.05.2014

Me Respekt
Dekanati i Arteve


Njoftim

28.04.2014

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2013-2014 në mbledhjen e mbajtur me 17.04.2014 mori :


 

Lajmërim

Lajmërohen studentet të Lënda Instrument I dytë –Flautë të Prof.Mr.Ass Dardane Nallbani se Ligjeratat sot me dt.10.03. 2014 dhe me 11. 03. 2014 nuk do të mbahen do të zevendësohen ditët në vijim.


Lajmërim

Lajmërohen studentet të lënda Piano Obligative të Profesoresha Ma. Syzana Jakupi, se mësimi i Dates 24. 02. 2014 zevendësohet me daten 15.03.2014 (E Shtune) ora 10:00 dhe vazhdon sipas orarit.


Lajmerim


Lajmerohen studentët se ligjeratat nga lënda Piano-obligative tek prof.ass.Mimoza P.Drancolli prej dates 04.03,2014 deri me daten 18.03.2014 nuk do te mbahen per arsye te udhetimit te domosdoshem jasht vendit . Ato do te zevendesohen prej dates 18.03 .2014 ne koordinim me orarin aktual. Me respekt Prof .Mr.Mimoza P.Drançolli


Afati i paraqitjes së provimeve online përmes SEMS-it

Lajmërohen studentët e vitit të parë të regjistruar në vitin akademik 2013/2014 në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë në studimet themelore bachelor se paraqitja e provimeve do të bëhet nga dt. 17.01.2014 deri me dt. 23.01.2014.

Vegza (linku) për paraqitjen e provimeve: sems.unhz.eu

Studentët të cilët kanë problem me paraqitjen e provimeve mund të shkruajnë në e-mail :


 Njoftim

Njoftohen studentet se neser ne oren 11.00 ne lenden e Flautes ins.II do te kete konsultime per studentet e vitit te dyte per te dy departamentet, te gjithe studentet te jene te paisur me indeks.


Lajmerim

Lajmerohen studentet se konsultimet ne lenden e harmonise do te mbahen me daten 07.02.2014. Viti i pare EM ne oren 10:00, viti i dyte EPM ne oren 11:15, ndersa viti i dyte EM ne oren 12:30.

Ma.Hysen Nimani Prof.ass.


Lajmerim

Lajmerohen studentet tek Prof.ass.Mimoza P.Drancolli se te premten me date 28.02.2014 nuk do te mbahet ligjerate e Piano-obligative per studentet te cilet kane ne kete dite .
Per zevendesim do te lajmeroheni paraprakisht
Mr.Mimoza P.Drancolli-prof.ass.


Lajmerim

Lajmerohen studentët e vitit të dytë të Fakultetit  të Arteve, departamenti EM dhe EPM se provimi nga lënda Folklor I  do të mbahet me 12.02 në ora 15.00 .

Me respekt Ligj. Arsim Kelmendi


Lajmerim

Lajmerohen studentët nga lënda Piano-obligative te prof.Mimoza P.Drançolli  se
provimi do te mbahet si vijon:
Piano obligative  1 dhe 2-me daten 12.02.2014. ora 09:00
Piano –obligative 3 me daten 13.02.2014  ora 13:00

Mr.Mimoza P.Drançolli-Prof.ass.
Ma.Syzana Jakupi-ligj.ang.


Njoftim

Njoftohen studentet se konsultimet për provimin nga lënda Metodologji e Solfezhit do të mbahen me datë:05.02.2014 (e mërkurë)në ora 12:00,me Ligj. i ang.Kastriot Sada.


Lajmerim

Lajmerohen studentet e vitit te pare te Fakultetit te Arteve se provimi ne lenden Teknologji informacioni I shtyhet per daten 15.02.2014 ne ora 12.00. 

Suksese
MSc. Jahja Lataj

Njoftim

Njoftohen studentet se paraqitja e provimeve ne fakultetin e arteve behet prej dates 09.01.2014 deri me 11.02.2014.


Informatë me rëndësi për studentët e vitit të parë

Infomohen të gjithë studentët e vitit të parë të studimeve Bachelor dhe Master në Universitetin "Haxhi Zeka" në Pejë se nga ky afat i provimeve (afati i janarit) do të kenë mundësi t'i paraqesin provimet, t'i përcjellin rezultatet e provimeve, t'i shkarkojnë fletëpagesat edhe disa shërbime të tjera përmes ueb aplikacionit SEMS (Sistemi Elektronik për Menaxhimin e Studentëve) online në internet. Për t'i kryer të gjitha këto shërbime, studentët duhet të kenë ID kartelë (të cilën do ta marrin në muajin shkurt). Në afatin e janarit studentët e vitit të parë edhe pse ende nuk janë pajisur me ID kartelë nuk do të paraqet asnjë problem, por duhet t'i ndjekin këto procedura:

1. Në listen e mëposhtme janë të paraqitur të dhënat e studentëve me numër të ID kartelës (SEMS ID) dhe e-mail zyrtar të ndara sipas Fakulteteve-departementeve:

Fakulteti i Arteve

2. Në linkun e mëposhtëm e keni videon Regjistrimi i lëndëve (Video nr.2)

3. Hyrja në e-mail zyrtar bëhet përmes linkut : mail.unhz.eu

 * Nuk është e nevojshme të shënohet prapashtesa "@unhz.eu"

Sqarim: Së shpejti do t’iu paraqesim edhe Video nr. 3 për procedurën e paraqitjes së provimeve. Për të gjithë studentët që nuk e kanë emrin në list apo kanë probleme me kyçjen në aplikacionin e SEMS-it dhe në e-mail duhet të shkruajnë në e-mail:


 


Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Fakulteti i Arteve - Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Fakulteti i Arteve
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: +381 (0) 39 421 759
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.