Rezultatet e Provimit Juridik

Rezultatet e provimeve Afati Shtator 2018

Viti i I

Viti i II

Viti i III

Viti i IV