Stafi akademik i angazhuar

Lista e Profesorëve dhe Asistentëve të angazhuar 2017/2018

Prof. Asoc. Dr Afrim Hoti

Prof. Asoc. Dr Fatos Ukaj

Prof Dr Marjan Dema

Prof. Ass. Dr Halil Kukaj

Prof. Ass. Dr Sadri Aliu

Prof. Asoc. Dr Fetah Reqica

Prof. Dr Elez Osmani

Dr. Sc Shqipe Husaj

Prof. Ass. Dr Nagip Skenderi

Prof. Asoc. Dr Besim Beqaj

Prof. Asoc. Dr Rrustem Asllanaj

Prof. Ass. Dr Fitim Deari

Prof. Dr Blerim Ramosaj

Prof. Ass. Dr Flamur Mrasori

Prof. Ass. Dr Vexhil Halili

Prof. Asoc. Dr Etem Iseni

Prof. Asoc, Dr Raman Ismaili

Prof. Asoc. Dr Brikend Aziri

Msc. Besim Berisha

Msc. Ylber Januzaj

Msc. Jasmin Jusufi

Msc. Shkumbin Makolli

Msc. Blerand Kadrijaj

Msc. Armend Mehmetaj

Prof. Dr Sead Resic

Prof. Ass. Dr Nagip Skenderi

Prof. Dr Sofronija Miladinoski

Prof. Dr Halid Kurtovic

Prof. Asoc. Dr Fetah Reçica

Prof. Dr Sefer Medjedovic

Msc. Jasmin Jusufi