Rezultatet e kolokviumeve 2016-2017

Viti i parë

Semestri dimëror

Semestri pranveror

Viti i dytë

Semestri dimëror

Semestri pranveror