Stafi Akademik i angazhuar

Lista e Profesorëve dhe Asistentëve të angazhuar 2017/2018

Mr. Arsim Kelmendi

Prof. Asoc. Dr Bajram Çupi

Ma. Meriton Ferizi

Mr. Dardan Gjinolli

Prof. Valton Beqiri

Prof. Ass. Dr Dashamir Bërxulli

Prof. Lule Elezi

Prof. Asoc. Zana Badivuku-Basha

Prof. Ass. Ma Drita Begolli

Prof. Dr Arifikmet Xhemaili

Prof. Asoc. Mr Trimor Dhomi

Ma. Agron Shala

Prof. Isa Qosja

Prof. Asoc. Ma Zymber Kelmendi

Ma. Albin Xharra

Ma. Bekim Sele

Prof. Menduh Nushi

Ma. Arsim Haliti- Asistent