Stafi Akademik i angazhuar

Lista e Profesorëve dhe Asistentëve të angazhuar 2018/2019

Mr. Arsim Kelmendi

Prof. Ass. Bajram Qupi

Ma. Meriton Ferizi

Mr. Dardan Gjinolli

Prof. Valton Beqiri

Prof. Ass. Dr. Dashamir Berxulli

Prof. Lule Elezi

Prof. Asoc. Zana Badivuku – Basha

Prof. Ass. Drita Begolli

Mr. Adelina Paloja

Prof. Asoc. Trimor Dhomi

Ma .Agron Shala

Mr. Avni Krasniqi

Prof. Asoc. Zymber Kelmendi

Ma. Albin Xharra

Ma. Bekim Sele

Prof. Menduh Nushi

Prof. Isa Qosja