Stafi Akademik i angazhuar

Lista e Profesorëve dhe Asistentëve të angazhuar 2019/2020

Mr. Arsim Kelmendi

Prof. Asoc. Dr. Bajram Qupi

Mr. Dardan Gjinolli

Prof. Valton Beqiri

Prof. Ass. Dr. Dashamir Berxulli

Ma. Avni Krasniqi

Prof. Asoc. Ma. Zana Badivuku – Basha

Prof. Ass. Ma. Drita Begolli

Prof. Ass. Drinor Zymberi

Prof. Asoc. Mr. Trimor Dhomi

Prof. Asoc. Ismet Sijarina

Mr. Bekim Sele

Ma. Arsim Haliti