U.D. DEKAN
Prof. Ass. Dr. Nexhdet Shala
nexhdet.shala@unhz.eu

U.D. PRODEKAN PËR ÇËSHTJE FINANCIARE
Prof. Ass. Dr. Bakir Kelmendi
bakir.kelmendi@unhz.eu

U.D. PRODEKAN PËR ÇËSHTJE MËSIMORE
Prof. Ass. Dr. Ismajl Cacaj
ismajl.cacaj@unhz.eu