Prof. Ass. Dr. Bedri Statovci

Profesor

Biography

Email: bedri.statovci@unhz.eu

CV

Fakulteti i Biznesit

Prof. Ass. Dr.