Dr. Sc. Fisnik Morina

Anëtar i Këshillit Drejtues / Asistent

Biography

CV

Email: fisnik.morina@unhz.eu

Fakulteti i Biznesit

Dr. Sc.