Prof. Ass. Dr. Fisnik Morina

Anëtar i Këshillit Drejtues / Profesor / Post-Doc

Biography

CV

Email: fisnik.morina@unhz.eu

Fakulteti i Biznesit

Prof. Ass. Dr.