Dukagjin Bukleta

Zyrtar për kontabilitet dhe Financa- Çertifikues

Biography

Email: dukagjin.bukleta@unhz.eu

Fakulteti Juridik