Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master  që  Vendimet  e Kolegjiumit të 22 -të për fazën e parë dhe të dytë, mund të i marrin  në Bibliotekën e fakultetit të Biznesit duke filluar nga data 27.09.2017.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master  që  Vendimet  e Kolegjiumit të 22 -të për fazën e tretë ( për mbrojtje publike), mundë të i marrin  në Bibliotekën e fakultetit të Biznesit duke filluar nga data 21.09.2017.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master  që  Vendimet  e Kolegjiumit të 21 -të për të tri fazat , mundë të i marrin prej ditës së sotme dt.15.09.2017 në Bibliotekën e fakultetit të Biznesit

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master që Vendimet e Kolegjiumit të 20 -të për fazën e parë dhe të dytë, mundë të i marrin prej ditës së Hënë dt. 03.07.2017 në Bibliotekën e fakultetit.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master - kandidatë për mbrojtje publike të temës së masterit , se  Vendimet  e Kolegjiumit të 18 -të, dt  15Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master - kandidatë për mbrojtje publike të temës së masterit , se  Vendimet  e Kolegjiumit të 18 -të, dt  15Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studetntët e nivelit master -kandidatë për temë, se  Vendimet  e Kolegjiumit të 16 -të, dt 23.11.2016 dhe Kolegjiumit të 17-të dt. 11.01.2017, mundë t'i marrin në zyrën e Sekretares, çdo ditë prej orës 13.00.

  • By: unhz

Njoftim

- Njoftohen studentët e nivelit master se Vendimet e Kolegjiumit të  14 të Masterit të dt. 14.09.2016, mund t'i marrin në zyrën e Sekretares së Fakultetit të Biznesit, çdo ditë prej orës 13.00 ( pos të Enjëtes )
Lexo më shumë

  • By: unhz

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master se Vendimet e Kolegjiumit të fundit (13-të) mund t'i marrin në zyrën e Sekretares së Fakultetit të Biznesit, çdo ditë prej orës 13.00.

  • By: unhz