Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë Pozita: Drejtor për Mësimdhënie dhe Çështje Akademike Pozita: Drejtor i Bibliotekës Pozita: Drejtor për...
Lexo më shumë!