Konkurs për riemërim të stafit Akademik të Rregullt Konkurs za reizbor-unapredjenje redvnog akademskog osoblija Formularët Ju lutem shkarkoni këtu formularin për aplikim si mësimdhënës. Ju lutem shkarkoni këtu formularin për...
Lexo më shumë!
Për angazhim te bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë te nevojave të njësive akademike të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, për semestrin verorë të vitit akademik 2019/20...
Lexo më shumë!