Njoftim
Për shkak të mospranimit, mosdorëzimit të të gjitha dosjeve, nga referentet përgjegjës të fakulteteve, listat e bursistëve të shpallura nga komisioni për ndarjen e bursave me dt. 21.12.2014, janë anuluar,...
Lexo më shumë!
Njoftim
Njoftohen studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë se pagesa dhe regjistrimi i semestrit të parë, të tretë, të pestë dhe të shtatë duhet të bëhet deri me dt. 25.12.2014....
Lexo më shumë!
Njoftim
Njoftohen studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” se me 4 dhjetor 2014 në ora 11:00 në amf. 1 në Fakultetin Juridik do të bëhet prezantimi i programit Immersion Courses e sponsoruar nga USAID-i...
Lexo më shumë!