KONKURS për punësimin sezonal të studentëve të UHZ-së në hotelet në Antalya-Turqi
Mbështetur në Marrëveshjen e Bashkëpunimit në mes tëUniversitetit “Haxhi Zeka” – Pejë, agjencionit turk “AYT CAREER” - Turqi dhe agjencionit “Alba Berisha Consulting” - Prishtinë , shpallet:   KONKURS për punësimin sezonal të studentëve të UHZ-së në hotelet në Antalya-Turqi   Periudha e punësimit sezonal...
Lexo më shumë!