Njoftim

Të nderuar, staf akademik, staf administrativ dhe studentë, ju njoftojmë që për shkak të festës së Fiter Bajramit, me 26/06/2017 do të jetë ditë pushimi. Andaj pushim të këndshëm.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët se provimi ne lenden Organizatat Nderkombetare - Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do te mbahet sipas orarit te porvimeve me dt. 05.07.2017 prej ora 12:00

  • By: unhz

Njoftim

Njoftohen studentët se provimi ne lenden E drejta nderkombetare per te drejtat e njeriut - Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do te mbahet sipas orarit te porvimeve me dt. 04.07.2017 prej ora 10:00

  • By: unhz

Njoftim

Njoftim Njoftohen studentët e vitit të dytë se provimi nga lënda E drejta familjare dhe trashegimore i caktuar diten e shtunë me datën 24.06.2017, do te mbahet sipas ndarjes në grupe, si në vijim: Grupi i parë – studentet, emri i t... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

NJOFTIM Njoftohen studentët e vitit të IV-të, se konsultimet dhe komunikimi i rezultatit të provimit të mbajtur me datë 21.06.2017 nga lënda ‘’Kriminologji me Penologji’’ do të mbahet me datë 23.06.2017 ( ditë e premte) në orën 15:0... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik, per ndryshimin e orarit te PROVIMIT nga lenda Teoria dhe Praktika Parlamentare. PROVIMI do te mbahet diten e Premte (23.06.2017) ne ora 10:00.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se provimi nga lënda E Drejta e Punës i paraparë të mbahët me dt. 22.06.2017, shtyhet për dt. 28.06.2017 në orën 15:00, në Amfiteatrin 2.

  • By: UHZ

Njoftim

NJOFTIM Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, niveli master penal - juridik se provimi nga lënda ‘’Krimi  i Organizuar Transnacional’’ mbahet me datë 23.06.2017 ora 16:00 Me respekt, Prof. Asoc. Dr. Kolë Krasniqi

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen të gjithë Studentët e nivelit bachelor dhe master të liruar nga pagesa e semestrit të cilët nuk i kane sjellur ende dokumentët e nevojshme, duhet menjëherë të paraqiten në shërbimin e financave të fakultetit përgjegjës p... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim
Njoftohen studentet e vitit të IV-të se provimet nga lënda: E Drejta Penale-pjesa e posaçme dhe lënda: Etika Ligjore dhe Profesionale do mbahën me datë: 04.07.2017 (dite e martë)  nga ora 13.00 dhe 14.00.

  • By: UHZ