Ditët e Hapura për vitin akademik 2017/18

Ditët e Hapura për vitin akademik 2017/18,   Njoftohen studentët, të cilët janë të interesuar të studiojnë në programet Bachelor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, se me 31 korrik deri 14 gusht 2017, nga ora 09:00 deri në... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Provimi  ne lënden Hyrje ne turizem i vitit te pare te profesori i lëndes Zija Zymeri mbahet me daten 11.07.2017 ne ora 10.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te parë, Menaxhment në Turizem dhe Hotelieri,se konsultimet në lënden Informatika në Turizëm mbahen me datë 28.06.2017 në ora 12.00 h.

  • By: UHZ

Njoftim

Të nderuar, staf akademik, staf administrativ dhe studentë, ju njoftojmë që për shkak të festës së Fiter Bajramit, me 26/06/2017 do të jetë ditë pushimi. Andaj pushim të këndshëm.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e vitit të dytë, departamenti Menaxhimi Burimeve Njerzore  (Niveli Master), se: Provimi në lenden Pagesat -per arsye objektive qe ka qen planifikuar te mbahet me Dt; 24/06/2017 ora 16-te, 

do te mbahet me Dt; 30/0... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master se Vendimet e Mbledhjes së Kolegjiumit të pestë mund t'i marrin në zyrën e Dekanit përkatësisht te Asistentja e Dekanit të FMTHM, çdo ditë prej orës 10.00.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen te gjithe studentet e nivelit master ne Menaxhim Mjedisi se provimi ne lenden Zhvillim i Qendrueshem mbahet me date 21.06.2017 duke filluar nga ora 14:00.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen të gjithë Studentët e nivelit bachelor dhe master të liruar nga pagesa e semestrit të cilët nuk i kane sjellur ende dokumentët e nevojshme, duhet menjëherë të paraqiten në shërbimin e financave të fakultetit përgjegjës p... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Konsultimet në Lëndën "Hyrje në Statistikë", prof. Sabri Sadiku mbahen të Hënën me datë: 19.06.2017, ora 12:00, salla B1.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen te gjithë studentet e studimeve Bachelor dhe Master se paraqitja e provimeve behet deri me 13/06/2017.

  • By: UHZ