Ditët e Hapura për vitin akademik 2017/18

Ditët e Hapura për vitin akademik 2017/18,   Njoftohen studentët, të cilët janë të interesuar të studiojnë në programet Bachelor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, se me 31 korrik deri 14 gusht 2017, nga ora 09:00 deri në... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim Njoftohen studentët e nivelit Master (KF dhe AB) se konsultimet për provimet e mbajtura, në lëndet Ndërmarresia (AB), Menaxhimi i Institucioneve Financiare (KF) dhe Menaxhimi i Riskut Financiar, do të mbahen me datë 14.07.2017 sipas keti... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Konsultimet ne lenden Buxhetimi do të mbahen të merkuren me daten 12.07.2017 duke filluar nga ora 11:00 në objektet e fakultetit të biznesit.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te trete, departamenti AB, konsultimet ne lenden: Makroekonomia 2, do te mbahen me date: 12.07. 2017, prej ores 10:30.

  • By: UHZ

Njoftim

Lajmërohen studentët e vitit të II-të, departamenti AB dhe KF se konsultimet në lëndën Financat e Korporatave tek mësimdhënës Brikenda Vokshi do të mbahen të hënën, më datë 10.07.2017 prej orës 13:00.

  • By: UHZ

Njoftim

Me date 11.7.2017 dita e marte në ora 13 do te mbahen konsultimet nga provimi i mbajtur në lëndën menaxhimi financiar i avansuar ,departamenti Administrim biznesi. Prof.Dr.Etem Iseni ,

  • By: UHZ

Njoftim

Lajmerohen studentet e vitit të dytë drejtimi AB dhe KF se konsultimet në lëndet Ekonomia e Eu-së dhe Ekonomia monetare do te mbahen me datën 07.07.2017 duke filluar prej orës 14:00. Prof.Asoc.Dr. Muhamet Sadiku Lajmerohen studentet e vitit t... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Lajmerohen studentet e nivelit MA se konsultimet në lënden Etika në biznes do te mbahen me datën 07.07.2017 duke filluar prej orës 14:00. Prof.Asoc.Dr. Muhamet Sadiku Lajmerohen studentet e nivelit MA se konsultimet në lënden Politikat ekonomik... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Kosultimet nga lënda e Makroekonomisë do te mbahen me daten 06.07.2017 prej ores 11:00.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim nga lënda Ekonomia Nderkombetare AB. Konsultimet me date 10.07.2017 nga ora 11.00 Prof. Dr. Ibrahim Krasniqi

  • By: UHZ