Rezultatet Preliminare nga Zgjedhjet Studentore 2017
Sot, me datë 24 Maj 2017 Universiteti "Haxhi Zeka" mbajti zgjedhjet e treta të përgjithshme studentore në përputhje me statutin dhe rregulloren për zgjedhjet e përgjithshme. Menaxhmenti i Universitetit falënderon...
Lexo më shumë!
University of Prishtina – International Summer University (UPISU) – Open call for students
Universiteti Veror Ndërkombëtar i Prishtinës, këtë vit organizon edicionin e 17-të me radhë, i cili mbahet nga 03-14 korrik 2017 në hapësirat e kampusit të Universitetit të Prishtinës. Universiteti Veror Ndërkombëtar...
Lexo më shumë!
Njoftohen studentët e studimeve bachelor dhe master se paraqitja e provimeve do të bëhet nga dt. 24.03.2017 deri 28.03.2017. Stduentët e studimeve bachelor kanë të drejtë të paraqesin vetëm dy...
Lexo më shumë!
Njoftim rreth Sistemi Tutorial (Kujdestarisë) Me rastin e lancimit të pilot projektit të 'Sistemit Tutorial (Sisitemi i Kujdestarisë)'', njoftohen studentët e viteve të treta (III) (Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i...
Lexo më shumë!