Konkurs per Bursa
Konkurs për ndarjen e Bursave per vitin akademik 2018-2019 Dokumentet e kompletuara paraqiten ne fakultetet perkatese. Afati i paraqitjes zgjat prej datës 12.11.2018 deri me 19.11.2018   Konkursi
Lexo më shumë!