Buletini nr. 7 i konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt. 15.12.2018, me nr....
Lexo më shumë!
BULETINI nr. 6 Buletini nr. 6 i konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt....
Lexo më shumë!
Aneks BULETINI nr. 5 Aneks Buletini nr. 5 janë raportet shtesë të buletinit nr. 5 të datës 05.05.2017, ref. 1673 / 2016 të konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të...
Lexo më shumë!
BULETINI nr. 5 Buletini nr. 5 i konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ-së, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt....
Lexo më shumë!
Aneks BULETINI nr. 4 Aneks Buletini nr. 4 janë raportet shtesë të buletinit nr. 4 të datës 08.09.2016, ref. 1673 / 2016 të konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të...
Lexo më shumë!
BULETINI nr. 4 Buletini nr. 4 i konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregult në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e shkruara me dt....
Lexo më shumë!