CALL FOR PAPERS

Qendra për Hulumtime Ekonomike dhe Edukim pasuniversitar – Instituti i Ekonomisë (Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute CERGE-EI) në Republikën e Çekisë, fton studentët e universitetit dhe të sapo diplomuarit për të dorëzuar dokumentet në konkursin e Talenteve të Rinj Ekonomik.

Konkursi është i hapur për studentët Bachelor dhe Master.

NET Call for Papers 2019

Punimet dhe abstraktet duhet të dërgohen në: talent@cerge-ei.cz

Detaje rreth konkursit mund të gjeni në: www.cerge-ei.cz/talent

Proceduarat e regjistrimit: online registration form


Afati për dorëzimin e punimeve deri me: 31 Mars 2019