Njoftim për konsultime

Njoftohen studentet se konsultimet në lëndët E drejta ndërkombëtare publike dhe Organizatat ndërkombëtare - Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do të mbahen të njejtën ditë (dt. 19.07.2017) por prej ora 15:00

  • By: unhz

Njoftim për provimin E Drejta Ndërkombëtre Private

Njoftohen studentët të cilët kan për të ju nënshtruar provimit nga lënda E Drejta Ndërkombëtare Private me dt. 06.07.2017 nga ora 15:00, se grupet e studentëve janë si në vijim Në Amfiteatrin 1 do të nënshtrohen provimit të gjithë stud... Lexo më shumë

  • By: unhz

Lajmerim

Lajmerohen studentet e vitit te dyte departamenti Kontabilitet dhe financa grupi B, se konsultimet ne lenden Bazat e marketingut do te mbahen me date 29.06.2017 dite e enjte duke filluar nga ora 10.00.
Me respekt
... Lexo më shumë

  • By: unhz

Njoftim

Njoftohen studentët se provimi ne lenden Organizatat Nderkombetare - Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do te mbahet sipas orarit te porvimeve me dt. 05.07.2017 prej ora 12:00

  • By: unhz

Njoftim

Njoftohen studentët se provimi ne lenden E drejta nderkombetare per te drejtat e njeriut - Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do te mbahet sipas orarit te porvimeve me dt. 04.07.2017 prej ora 10:00

  • By: unhz

Njoftim

NJOFTIM Njoftohen studentët e vitit të parë (I) se konsultimet rreth rezultateve të kollokfjumit të dytë (II) nga lënda " E Drejta Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut" do të mbahen ditën e shtunë, 17.06.2017, ora 9:30. Me respekt, P... Lexo më shumë

  • By: unhz