Departamenti i Teknologjisë së Informacionit

Adnan Lataj
Kryesues i Njësisë së Teknologjisë së Informacionit
Rektorat
adnan.lataj@unhz.eu
+383 (0) 39 422 257
Arijan Zallqi
Administrator i Rrjetit
Fakulteti i Biznesit
arijan.zallqi@unhz.eu
+383 (0) 39 422 257
Butrint Xhemajli
Administrator i webfaqes
Rektorat
butrint.xhemajli@unhz.eu
+383 (0) 39 422 257
Agon Gashi
Administrator i Qendrës së të Dhënave
Fakulteti Juridik
agon.gashi@unhz.eu
+383 (0) 39 422 257