Aplikimi

Konferenca Ndërkombëtare 2018

Dërgimi i abstraktit:

25 Gusht 2018

 

Njoftim për pranimin e abstraktit:

31 Gusht 2018

 

Dërgimi i punimit të plotë:

10 Shtator 2018

 

Njoftim për pranimin e punimit të plotë:

15 Tetor 2018

 

Abstrakti dhe punimi i plotë të dërgohen në këtë e-mail adresë:

conference@unhz.eu

Afati për aplikim është hapur nga data 12/07/2018

English

Call for papers and Conference

 

Shqip

Thirrje për aplikim