Rregulloret

Rregulloret

Nr Emri i Rregullorës Linku për Dowload / shkarkim
1.       Udhëzim Administrativ(MASHT) Shkarko/download
2.       Përdorimi i Vulave dhe Protokollimi i Dokumentëve në UHZ Shkarko/download
3.       K.D Rregullore për Shpenzime të veqanta për mbarëvajtje dhe Kryerjen e Detyrave të Punës Shkarko/download
4.       Rregullore për përdorimin e telefonave(Fiks dhe mobil) në UHZ Shkarko/download
5.       Organogrami Shkarko/download
6.       Rregullore për Studimet postdiplomike (Master) Shkarko/download
7.       Rregullore e procedurave vleresuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në UHZ Shkarko/download
8.       Rregullore për publikime në UHZ Shkarko/download
9.       Rregullore për studime themelore- Bachelor Shkarko/download
10.    Rregullore dhe Procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UHZ Shkarko/download
11.    Rregullore për zgjedhjet e studentëve në UHZ Shkarko/download
12.    Rregullore për të ardhurat personale Shkarko/download
13.    Statuti i Universitetit “Haxhi Zeka” Shkarko/download
14.    Rregullore mbi zgjedhjet në UHZ dhe punën e Këshillave të Fakulteteve Shkarko/download
15.    Rregullore për Përdorimin e pajisjeve dhe monitorimin e orarit të punës së Stafit Akademik dhe studentëve në UHZ Shkarko/download
16.