Rezultatet e kolokviumeve mth

Rezultatet e kolokviumeve per vitin akademik 2017-2018

VITI I

Viti II

  • Semestri i tretë
  • Semestri i katërt

Viti III

  • Semestri i pestë 
  • Semestri i gjashtë