Tenderët

Njoftime për Tenderët

Nr. Përshkrimi Statusi i dokumentit Data e publikimit Shkarko në PDF
 1.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 2. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Bibliotekë Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 3.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
 4. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Bibliotekë Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
5. Kontrollimi dhe servisimi i Paisjeve për Fikjen e Zjarrit Hapja e tenderit 09/02/2018 alb shkarko

srb shkarko

 6.  Ngjyrë për Printer për Nevojat e Universitetit  Hapja e tenderit  23/02/2018  alb shkarko

srb shkarko