Tenderët

Njoftime

Nr. Përshkrimi Statusi i dokumentit Data e publikimit Shkarko në PDF
 1.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 2. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Biblioktekë Njoftim për dhënie të kontratës  15/11/2017  shkarko
 3.  Furnizimi me paisje për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve dhe vendosja e kamerave Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko
 4. Furnizim me Paisje Teknologjike (kompjuterë) për Biblioktekë Hapje e tenderit  03/11/2017  shkarko