Prof. Ass. Dr. Ibrahim KRASNIQI

Anëtar i Këshillit Drejtues / Profesor

Biography

Email: ibrahim.krasniqi@unhz.eu

CV

Fakulteti i Biznesit

Prof. Ass. Dr.