Kalendarët

Kalendari Akademik
Periudha Semestrale Periudha (bachelor) Periudha (Master)
Semestri dimëror 1 Tetor – 15 Janar
Semestri veror 16 Shkurt – 31 Maj
Mbajtja e provimeve
Afati i janarit 20 Janar – 15 Shkurt
Afati i qershorit 5 Qershor – 5 Korrik
Afati i shtatorit 1 Shtator – 30 Shtator
Paraqitja e provimeve bëhet:
Për afatin e janarit 15 – 20 Janar
Për afatin e qershorit 1 – 5 Qershor
Për afatin e shtatorit 20 – 30 Gusht
Afatet për mbrojtjen e provimit përfundimtar (diplomës) janë: Afati i janaritAfati i qershorit

Afati i shtatorit

Diploma i dorëzohet studentit në mënyrë solemne në tri afate: Afati i janaritAfati i qershorit

Afati i shtatorit

Transferet e studentëve 1 tetor deri 15 tetor

Vërejtje: Ky kalendar vlen për studentët e nivelit të studimeve themelore – Bachelor dhe është në përputhje me rregulloren e studimeve të miratuar nga Senati

Kalendari Festave në Universitet
Ngjarjet Periudha Aktivitetet
Fillimi i vitit akademik 1 Tetor Mirëseardhje studentëve të rinj
Dita ndërkombëtare e muzikës 1 Tetor Studentët e fakultetit të arteve, realizimi i koncertit
Përvjetori i Universitetit 14 Nëntor Ceremonia e vjetorit
Dita ndërkombëtare e studentit 17 Nëntor Aktivitete të ndryshme studentore
Ditëlindja e Haxhi Zekës 21 Nëntor Ditët e Haxhi Zekës
Fillimi i semestrit veror 15 Shkurt Aktivitete të përcaktuara nga njësitë akademike
Dita ndërkombëtare e tokës 22 Prill Aktivitet të studentëve të Fakultetit të Agrobiznesit
Panairi i Karrierës Maj Panairi i punësimit
Dita ndërkombëtare e mjedisit 5 Qershor Aktivitet i studentëve të agrobiznesit dhe turizmit
Dita e Drejtësisë Penale Ndërkombëtare 17 Korrik Aktivitet i studentëve të Fakultetit Juridik
Dita ndërkombëtare e turizmit 27 Shtator Aktivitet i studentëve të MTHM-së
Dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut 10 Dhjetor Aktivitet i studentëve të Fakultetit Juridik dhe Njësive tjera akademike

Vërejtje: Kalendari festiv do të plotësohet edhe grupet studentore të njësive akademike!

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2020
Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:
Nr. Festat Zyrtare Dita/Data e festës Dita/Data e pushimi
1 Viti i Ri E Merkurë    01 janar
E Enjte    02 janar
E Merkurë    01 janar
E Enjte    02 janar
2 Krishtlindjet ortodokse E Martë      07 janar E Martë      07 janar
3 Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës E Hënë       17 shkurt E Hënë       17 shkurt
4 Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës E Enjte      09 prill E Enjte      09 prill
5 Pashkët Katolike E diel  12 Prill, E Hënë    13 prill,
6 Pashkët Ortodokse E diel 19 Prill E Hënë    20 prill
7 Dita Ndërkombëtare e Punës E premte   01 maj E premte   01 maj
8 Dita e Evropës E shtunë   09 maj E Hënë    11 maj
9 Bajrami i Madh, dita e parë E Dielë   24 maj E Hënë    25 maj
10 Bajrami i Vogël, dita e parë E Premte  31 korrik E Premte  31 korrik
11 Krishtlindjet Katolike E Premte     25 dhjetor E Premte     25 dhjetor
Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do të këtë ndryshime do të viheni në dijeni me një njoftim te dytë.

 Vërejtje: Kalendari i festave zyrtare është bazuar nga faqja e Ministrisë së Administratës Publike.