Afati i provimeve shtator 2019

Njoftohen të gjithë studentët e studimeve bachelor dhe master të Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë, se paraqitja e provimeve për afatin e rregullt të shtatorit do të bëhet nga data...
Lexo më shumë!
Universiteti Haxhi Zeka në Pejë, në bazë të nenit 41, Të rregullores nr. 02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, njofton kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Parazgjedhjes...
Lexo më shumë!