Njoftim

Njoftim

Universiteti "Haxhi Zeka" në Pejë njofton opinionin publik, në veçanti studentët e këtij institucioni, që akoma nuk ka pranuar asnjë vendim nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë, lidhur me aplikacionin e...
Lexo më shumë!

Rishpallje e Konkursit

Konkurs për vende të lira në Administratë Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë Pozita: Sekretar i njësisë Akademike-fakulteti i Agrobiznesit...
Lexo më shumë!
Njoftim

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit Master të programit të përbashkët "Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike" se provimi nga lënda " Financat lokale dhe menaxhimi i tyre" do të mbahet të enjten...
Lexo më shumë!