PROGRAMI KËRKO DREJTËSI Thirrje për aplikim

Thirrje për aplikim Programi “Kërko Drejtësi” në bashkëpunim me Odën e Avokatëve dhe Universitetin e Pejës Haxhi Zeka, fton studentët e fakultetit juridik të Universitetit “Haxhi Zeka”të aplikojnë për të qenë pj... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim

Njoftohen studentet se rezultatet e provimeve nga lëndët: E drejta e Konsumatorit, E Drejta Bankare, Bursa dhe Afarizmi në Bursë dhe Qeverisja e Korportave janë publikuar në ueb faqen e UNHZ-së.

  • By: UHZ