Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të II-te MTH se konsultimet në lënden Analiza Statistikore do të mbahen me datë 05.10.2017 ne ora 11.00.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim
Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se konsultimet nga lënda Historia e institucioneve shtetërore juridike mbahen të etjen më datë. 05.10.207 në orën 12:00, ndërsa në or... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Lista e Studentëve të rinjë

Lajmërohen studentët e poshtëshënuar dhe ata student që kanë qenë më herët te Prof. Ass. Syzana Jakupi se caktimi i orarit per lëndën Piano-obligative bëhet  të Enjten prej ores 10:00-13:00.  

  • By: UHZ