Konkurs per vende ne administrate

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’në Pejë

 • By: unhz

Njoftim

  Komisioni i Studimeve i Fakultetit të Biznesit  bënë këtë :                                               Njoftim

 1. Studentët mund të bëjnë... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim Lajmerohen studentet e vitit te I-re se konsultimet nga lenda e Makroekonomise Dep.AB dhe Dep.KF do te mbahen me 29.09.2017 ne oren 11:00.  

 • By: UHZ

Njoftim

Rezultat me shkrim ne lenden Kontabiliteti i NVM-ve dhe Kontabiliteti Financiar i Avansuar gjenden ne web
Verejtje: Konsultimet do të mbahen të ejten me daten 28.09.2017 duke filluar nga ora 14:30 për të dy provimet në o... Lexo më shumë

 • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit master  që  Vendimet  e Kolegjiumit të 22 -të për fazën e parë dhe të dytë, mund të i marrin  në Bibliotekën e fakultetit të Biznesit duke filluar nga data 27.09.2017.

 • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik të Modulit Civil  se provimi nga lënda E Drejta Sendore do të mbahet më dt. 27.09.2017, prej orës 10:00, në Sallën numer 4.

 • By: UHZ

Njoftim

"Konsultimet nga lënda Organizimi Industrial Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi dhe Ass. Elvis Elezaj do te mbahen me datën 29.09.2017 ne ora 10:00"

 • By: UHZ

Njoftim

Njoftim Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se provimi nga lënda E Drejta Tregtare Ndërkombëtare do të mbahet më dt. 26.09.2017, prej orës 15:00, në Sallën 4.

 • By: UHZ

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit të parë MTH se konsultimet në lënden Informatika në Turizem do të mbahen me datë 26.09.2017 (e martë) ora 13.00.

Prof. Ass. Dr. Vehbi Ramaj
MSc. Fisnik Morina PhD (c)

 • By: UHZ