Ditët e Hapura për vitin akademik 2017/18

Ditët e Hapura për vitin akademik 2017/18,   Njoftohen studentët, të cilët janë të interesuar të studiojnë në programet Bachelor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, se me 31 korrik deri 14 gusht 2017, nga ora 09:00 deri në... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Plani Strategjik 2017-2022

Procedurat për hartimin e strategjisë   Bazuar në Ligjin për arsim të larte të RKS, Statutit të UHZ, respektivisht bazuar në nenin 17,... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim   Njoftohen studentët e Masterit – Penal, se rezultatet e provimeve nga lëndët: E Drejta Penale Evropiane dhe Klinika Juridike Penale Bashkëkohore, janë publikuar. Të interesuarit mund ti shikojnë testet me datën 27.07.2017... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

  Njoftim Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se pas mbajtjës së konsultimeve janë vendosur notat në sems me dt. 21.07.2017, për këto lëndë: E Drejta Nderkombëtare Publike, E Drejta Nderkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave t... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

N J O F T I M   Njoftohen studentët e vitit të III-të dhe të IV-të të Fakultetit Juridik, se janë publikuar rezultatet nga lëndët Penale-Procedurale (me SEMS dhe INDEX). Konsultimet dhe përshkrimi i notave në index do të bëhen m... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim për konsultime

Njoftohen studentet se konsultimet në lëndët E drejta ndërkombëtare publike dhe Organizatat ndërkombëtare - Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do të mbahen të njejtën ditë (dt. 19.07.2017) por prej ora 15:00

  • By: unhz

Njoftim

"NJOFTIM
Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se konsultimet rreth rezultateve të publikuar për provimin e mbajtura nga lënda 'E Drejta Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut'' do të mbahen ditën ... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

"NJOFTIM Njoftohen studentët e viti të tretë të Fakultetit Juridik se konsultimet rreth rezultateve të publikuar për provimin e mbajtura nga lënda 'Organizatat Ndërkombtare'' do të mbahen ditën e merkurë (19.07.2017) në ora 11.00 në Sallen... Lexo më shumë

  • By: UHZ