Njoftim

Lajmrohen studentët e departamentit Administrim Biznesi, viti i dytë (niveli bachelor) se konsultimet në lënden Tregjet dhe Institucionet Financiare - Prof. Dr. Ibish Mazreku, MSc. Fisnik Morina, do të mbahen me datë 01.06.2017, ora 14.00.

  • By: UHZ

Njoftim

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të departamentit Kontabilitet dhe Financa se kolokfiumi i dytë në lëndën Hyrje në Statistikë do të mbahet të shtunën me 03.06.2017:   Grupi, 1, 2 dhe 3 i ushtrimeve prej orës 12:00... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim Njoftohen studentët e vitit të katërtë se kollokviumi nga lënda E drejta procedurale civile - pjesa e posaçme  do të mbahet diten e shtunë me datën 03.06.2017, në orën 13:00 në amf. 2.

  • By: UHZ

Njoftim

Njoftim Njoftohen studentët e vitit të dytë se kollokviumi nga lënda E drejta familjare dhe trashegimore  do të mbahet diten e shtunë me datën 03.06.2017, sipas ndarjes në grupe, si në vijim: Grupi i parë – studentet, ... Lexo më shumë

  • By: UHZ