Aneks BULETINI nr. 5

Aneks BULETINI nr. 5 Aneks Buletini nr. 5 janë raportet shtesë të buletinit nr. 5 të datës 05.05.2017, ref. 1673 / 2016 të konkursit për përzgjedhjen e personelit akademik të rregullt në UHZ, të shpallur në webfaqen e UHZ dhe në mediat e s... Lexo më shumë

  • By: unhz

Njoftim

Njoftohen studentët se kolokviumi i dytë në lëndën Organizatat ndërkombëtare - Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do të mbahet me dt. 07.06.2017. ora 10:00 në Amfiteatrin 1

  • By: unhz

Njoftim

Njoftohen studentët se kolokviumi i dytë në lëndën E drejta ndërkombëtare për të drejtat e Njeriut - Prof. Ass. Dr. Sabiha Shala do të mbahet me dt. 06.06.2017. ora 10:00 në Amfiteatrin 1

  • By: unhz

Njoftim

Njoftohen studentet se takimi tutorial me profesoreshen Gjylbehare Murati do te mbahet me daten 01.06.2017 ne ora 15:00.

  • By: unhz

Njoftim

Njoftim Njoftohen studentet e vitit te katert, moduli Kushtetues - administrativ se kollokfiumi i dyte nga lënda: E drejta administrative e posaçme mbahet me date: 30/05/2017 duke filluar nga ora 13.00 Njoftohen studentet e studimeve Master, modul... Lexo më shumë

  • By: UHZ

Njoftim për Panairin e tretë të Karrierës

Njoftohen studentët e Universitetit “Haxhi Zeka” dhe studentët Alumni të cilët kanë përfunduar studimet në UHZ, që Panairi i tretë i Karrierës i planifikuar më 30 Maj 2017, është shtyrë për me dt. 02 qershor 2017.

  • By: unhz