Mbledhja e 22-të e Këshillit Drejtues
28.10.2014
Mbledhja-KD-22Këshilli Drejtues sot në formë unanime miratojë Logon e Përhershme të Universitetit "Haxhi Zeka", në bazë të propozimit të Komisionit Profesional dhe Senatit. Në mbledhjen e Senatit të dt. 27 tetor 2014 u vendos unanimisht që tri propozime të përcjellën në Këshillin Drejtues të Universitetit për vendosje përfundimtare. Këshilli Drejtues në mbledhjen e datës 28.10.2014, pas diskutimit, në pajtim me dispozitat e Statutit dhe me votat e të gjithë anëtarëve, përzgjodhi Logon e Përhershme të Universitetit.

 


 

U nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi në mes të UHZ dhe përfaqësueseve të projektit EYE

Në Universitetin"Haxhi Zeka" u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi në mes të UHZ dhe projektit "Rritja e Punësimit për të Rinjtë" nga organizata EYE. Qëllimi i projektit është që të punësojë të diplomuarit në agrobiznes në sektorin privat. Po ashtu sot përfaqësuesit e projektit dhe menaxhmenti i UHZ-së u takuan me drejtuesit e disa bizneseve kosovare, ku diskutuan për bashkëpunim, në veçanti për krijimin apo ndryshimin e kurrikulave të studimit në Fakultetin e Agrobiznesit në bazë të kërkesave të tregut. Në këtë takim u prezantua "Raportit studimor për nën-sektorët kryesorë të Agrobiznesit në Kosovë".

Marreveshja-EYEMarreve1shja-EYEMarreveshja-EYE2

 

 

 

 

 

 

 


 

U mbajt sot takimi i grupit punues dhe monitoruesve të projektit TEMPUS-it për sigurimin e cilësisë

Prorektorja për bashkëpunim ndërkombëtar, Prof. asc. Dr. Linda Grapci Kotorri së bashku dekanët e të gjitha njësive akademike dhe zyrtarët e cilësisë u takuan me përfaqësuesit e projektit të TEMPUS-it dhe monitoruesit e projektit nga Wus Kosova.
Projekti " Përkrahja strategjike në themelimin dhe zhvillimin e strukturave të qëndrueshme të sigurimit të cilësisë në Universitetit "Haxhi Zeka", me qëllim sigurimin e cilësisë, bashkëpunimin ndërkombëtarë dhe mbështetjen e shërbimeve të studentëve. Qëllimi kryesor i projektit është që të mbështes Universitetin "Haxhi Zeka" në arritjen e objektivave të procesit të Bolonjës – Plan Strategjik i Arsimit të Lartë në Kosovë 2011-2016 dhe Strategjia Evropë 2020.
Partneret e projektit janë :
• Universiteti i Edinburgh-ut (grant mbajtës), Skotlande;
• Universiteti i Alicante, Spanje;
• Universiteti Degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Itali;
• Universiteti Haxhi Zeka, Kosovë
• WUS Kosova, Kosovë
• Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) Kosovë;
• Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA) , Kosove;
• Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtare në Arsimin e Lartë – Kosovë
Financimi i Projektit realizohet nga Komisioni Evropian përmes TEMPUS projektit
Më shumë informata rreth projektit klikoni në
http://sd-uhz-tempus.net/


 

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të Universitetit "Haxhi Zeka" dhe Universitetit të Zenicës

Uhz-ZenicaSot, u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi në mes të Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë dhe Universitetit të Zenicës nga Bosnjë Hercegovina. Kjo marrëveshje realizohet me qëllim të rritjes së cilësisë dhe mundëson shkëmbim të stafit akademik dhe studentëve, veçanërisht për komunitetin boshnjak që studiojnë në UHZ.

 

 


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Rektorati
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: + 381 (0) 39 423 270