Universiteti "Haxhi Zeka" në Pejë shpallë konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - Bachelor në vitin akademik 2014/2015

 

Permirësim konkursi

 

Në konkursin për pranimin e studentëve në afatin e parë për studimet themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015, të publikuar me datë 15.7.2014  janë përvjedhur disa gabime teknike dhe atë si në vijim:

 

Nga konkursi fshihet në tërësi paragrafi: Procedurës së njohjes së diplomave i nënshtrohen të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar shkollimin e mesëm në institucionet private të arsimit parauniversitar në Republikën e Kosovës.

 


 

Informohet stafi i universitetit se është hapur shpallja e re për vizita një mujore në Austri, që koordinohet nga OeAD/Universiteti i Graz-it. Qëllimi kryesor i burses është të krijojë mundësi për stafin e universiteteve të bëjnë hulumtime në Universitetet e Austrisë në kuadër të studimeve master dhe të doktoraturës (kufiri i moshës është 45 vjeç). Vendet e synuara janë Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, dhe Serbia. Afati për dorëzimin e aplikacioneve është deri më 30 Shtator 2014.

Për më shumë detaje rreth kërkesave si dhe për të shkarkuar aplikacionin, të interesuarit mund të klikojnë në këtë link:

http://www.wus-austria.org/project/0/33.html


 

Universiteti "Haxhi Zeka"  dhe Universiteti i Evropës Juglindore nënshkruajnë marrëveshje  bashkëpunimi

15.07.2014

Menaxhmenti i UHZ-së sot ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Unviersitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Marrëveshja mundëson shkëmbim të stafit akademik dhe administrativ, shkëmbim studentësh të cikleve të ndryshme studimi për periudha semestrale studimi, aktivitete dhe publikime të përbashkëta në kërkime shkencore, pjesëmarrje në seminare, konferenca, evenimente dhe takime akademike, poashtu shkëmbim të materialeve akademike dhe informatave të tjera të nevojshme si dhe programe të vecanta akademike afatshkurtra.


Gjatë takimit të dy menaxhmentet  perveç programeve në gjuhën shqipe, diskutuan edhe për programet në gjuhët tjera,  gjë e cila u vlerësua si një përparësi për studentët e të dy universiteteve, që mundëson shkëmbim edhe të programeve por edhe të studentëve.

Universiteti “Haxhi Zeka” nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi  me Universitetin "Frederico Secondo" te Napolit

11.07.2014

Me 11 korrik, Rektori Prof. Asoc. Dr. Naser Mrasori dhe Kryetari i Këshillit Drejtues, Prof. Ass. Dr. Haxhi Gashi u takuan me Rektorin e Universitetit “Frederico Sceondo”, Prof. Massimo Marreli në Napoli. Në këtë takim është nënshkruar edhe marrëveshje bashkëpunimi përmes së cilës, përveç shkëmbimit të stafit akademik dhe studentëve, kjo marrëveshje parasheh edhe  organizmin e studimeve të përbashkëta në nivelin Master. Gjatë vizitës në Itali menaxhmenti i Universitetit "Haxhi Zeka"  përveç takimeve ne Universitete, ata kane takuar edhe përfaqësues te Odes Ekonomike te Napolit, Shoqatën e Bizneseve, Kryetar te komunave te regjionit si dhe Udhëheqësin e Fondacionit RAS (Restoring Ancient Stabiae), Prof. Thomas Noble Howe.


 

Universiteti “Haxhi Zeka” zgjeron bashkëpunimin ndërkombëtar

10.07.2014

Me ftesë të universiteteve italiane, menaxhmenti i Universitetit "Haxhi Zeka" po qëndron për vizitë zyrtare në Romë. Dje, me 9 Korrik 2014 është nënshkruar  marrëveshje bashkëpunimi në mes të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë  dhe Universitetit Tuscia në Romë. Kjo marrëveshje mundëson shkëmbim të stafit, studentëve, përvojave të ndryshme akademike në mes të dy universiteteve, bashkëpunim dhe pjesëmarrje në projekte të ndryshme, qëndrime për qëllime hulumtimi dhe specializimi etj.  Rektori Prof. Asoc. Dr. Naser Mrasori dhe Kryetari i Këshillit Drejtues, Prof. Ass. Dr. Haxhi Gashi, në ditët në vijim do të takohen edhe me përfaqësues të disa universiteteve dhe institucioneve  tjera në Romë dhe Napoli. Pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve Universitetit " Haxhi Zeka" i shtohen mundësitë e përfitimit nga fondet e ndryshme dhe i mundësohet edhe aplikimi në shumë projekte ndërkombëtare si partner i barabartë me Universitetet tjera evropiane.


Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Rektorati
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: + 381 (0) 39 423 270