Menaxhmenti i Universitetit " Haxhi Zeka" në Pejë, ju  uron  të gjithë besimtarëve musliman Fitër Bajramin!

Menadžment Univerziteta " Haxhi Zeka"  u Peći, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita veliki blagdan Ramazanski Bajram.


 

Përfundoi provimi pranues në UHZ

26.07.2014

Sot të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për të qenë studentë të rinjë  të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, i janë nënshtruar testit të provimit pranues në të gjitha fakultetet  e këtij Universiteti . Në këtë vit akademik UHZ do të pranojë 2830 studentë, prej tyre 2300 të rregullt dhe 530 me korrespodencë, si dhe 60 studentë nga shtetet tjera dhe 80 të tjerë nga komuniteti jo-shumicë  të cilët dëshirojnë të studiojnë në gjuhën shqipe.

Vlerësimi i testeve është në proces dhe pritet që rezultatet të dalin gjatë ditë se sotme.


Njoftim

25.07.2014

Njoftohen te gjithë aplikantet te cilët kane aplikuar për regjistrim ne Fakultetin e Agrobiznesit – Dega Teknologji e Prodhimit Bimorë dhe Agromjedis dhe Agroekologji e te cilët nuk e kane drejtimin përkatës nga shkolla e mesme ( Gjimnazi-drejtimi shkencor, Shkolla e mesme e mjekësisë, Shkolla e mesme e bujqësisë) duhet ti nënshtrohen testit për barasvlerësim me programin përkatës te studimit.

Testi mbahet me 26/07/2014 ne ora 11 ne lokalet e Fakultetit te Agrobiznesit


 

Mbledhja e 17 e Këshillit Drejtues

18.07.2014


Këshilli Drejtues i UHZ-së në mbledhjen e fundit diskutoj për çështjet lidhur me përfundimin e semestrit verorë, ku me këtë rast Rektori paraqiti një raport lidhur me rrjedhën në Universitet dhe përfundimin e semestrit. Këshilli Drejtues e vlerësoj përfundimin e këtij semestri me  sukses, ngase janë realizuar objektivat e parapara për mbarëvajtjen e procesit mësimorë dhe rritjen e cilësisë në mësimdhënie dhe në nivel të universitetit.

Lexo më shumë

Universiteti "Haxhi Zeka" në Pejë shpallë konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - Bachelor në vitin akademik 2014/2015

 

Permirësim konkursi

 

Në konkursin për pranimin e studentëve në afatin e parë për studimet themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015, të publikuar me datë 15.7.2014  janë përvjedhur disa gabime teknike dhe atë si në vijim:

 

Nga konkursi fshihet në tërësi paragrafi: Procedurës së njohjes së diplomave i nënshtrohen të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar shkollimin e mesëm në institucionet private të arsimit parauniversitar në Republikën e Kosovës.

 


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Rektorati
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: + 381 (0) 39 423 270