Konferenca Shkencore Ndërkombëtare II

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti i MTHM

Fakulteti i Agrobiznesit

‘’FOSTERING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BUSINESS, TOURISM AND AGRICULTURE IN THE BALKAN COUNTRIES”

07 Dhjetor 2018

Pejë, Kosovë

I dedikuar për cilësi, standarde dhe suksese!

8641

UNDERGRADUATE

9532

GRADUATE

7239

POSTGRADUATE