Konferenca Ndërkombëtare I

‘’SHTET NDËRTIMI NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR: DREJTËSIA, MEDIA DHE ARTI”

Njoftim për afat shtesë

Dërgimi i abstraktit: 30 Shtator 2018

Dërgimi i punimit: 15 Tetor 2018

1-2 NËNTOR 2018


Pejë, Kosovë

I dedikuar për cilësi, standarde dhe suksese!

8641

UNDERGRADUATE

9532

GRADUATE

7239

POSTGRADUATE