Konferenca Ndërkombëtare I

‘’SHTET NDËRTIMI NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR: DREJTËSIA, MEDIA DHE ARTI”

1-2 NËNTOR 2018


Pejë, Kosovë

I dedikuar për cilësi, standarde dhe suksese!