Mbledhja e 18 e Këshillit Drejtues

Datë 28.08.2014


Këshillit Drejtues në mbledhjen e mbajtur pranoj informata të rregullta nga Rektori lidhur me zhvillimet ne Universitet, rrjedhën e procesit mësimor dhe çështje tjera.

Ndër të tjera KD diskutoj edhe Draft Procesverbalin e Inspektoratit të Arsimit. Në këtë pikë KD i bëri vërejtje draft procesverbal-it, si i pa kompletuar me të dhëna të nevojshme dhe rekomandoj se drafti duhet të plotësohet me të dhëna shtesë të argumentuara dhe vërtetuara mirë, i sistematizuar në periudha kohore duke ndarë periudhat menaxhuese, si dhe vërtetimin e të dhënave konform dispozitave Ligjore, Statutit të përkohshëm, Statutit aktual dhe Ligjit për arsimin e lartë. KD konstatoj se në vitin akademik 2013/2014 në kohën e këtij menaxhmenti nuk ka pasur ende pranim të stafit të rregullt sepse konkurset janë të hapura dhe procesi i pranimit ende nuk ka përfunduar, ndërsa i gjithë stafi i angazhuar i ka dosjet e vërtetuara konform ligjit. Ky menaxhment nuk ka punësuar ende as ndonjë nga stafi administrativ. Të dhënat në procesverbal janë për periudhën paraprake të menaxhmentit të përkohshëm për vitin akademik 2011/12, 2012/13 dhe do të ishte e drejtë që  të evidentohen qartë në këtë procesverbal.

KD konstatoj se menaxhmenti aktual e ka ndryshuar strukturën e mësimdhënësve në vitin akademik 2013/14 duke angazhuar në mësim mbi 70 mësimdhënës me gradën Dr.sc (Doktor shkence) që shihet edhe në Web-faqen e universitetit-Fakulteteve përkatëse dhe të gjithë me dokumente të vërtetuara duke e rritur kështu nivelin akademik në këtë Universitet dhe respektuar kushtet që kërkohen me Ligji dhe Statut.

KD diskutoj edhe për përgatitjet e fillimit të vitit akademik 2014/15 dhe u zotua për respektimin e ligjshmërisë dhe standardeve akademike të kërkuara me Statut dhe Ligj. Po ashtu, KD diskutoj edhe çështje tjera të rëndësishme për menaxhimin e universitetit.


 

SQARIM

18.08.2014

Universiteti "Haxhi Zeka" pas publikimit të lajmit në media ku citohet raporti i Inspektoratit të MASHT-it, ku ndër të tjera thuhet se,  në UHZ  janë gjetur parregullsi rreth kontratave dhe diplomave te mësimdhënësve.

Universiteti me qellim të informimit të saktë, sqaron se ky inspektim gjegjësisht raport i përket periudhës 2011/12, e qe nënkupton periudhën e menaxhmentit paraprak. Menaxhmenti aktual ka shpallur Konkurs për staf të ri, i cili është në përfundim dhe njoftojmë se ky menaxhment nuk ka punësuar ende asnjë  punëtor të ri me kontratë të rregullt. Ndërsa, raporti i Inspektoratit të MASHT-it , nga momenti i pranimit zyrtar do të shqyrtohet nga njësit akademike dhe Senati, ku më pas do të merren masat e nevojshme konform Ligjit për Arsimin e Lartë dhe statutit të UHZ-së.


 

08.08.2014

Menaxhmenti  i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë,  takoi sot Kryetarin e Komunës së Pejës z.Gazmend Muhaxheri, gjatë  takimit  është biseduar për mundësitë e zhvillimit të kampusit në UHZ. Menaxhmenti kërkoi nga kryetari dhe komuna e Pejës, që  të shiqojë dhe krijojë mundësitë e dhënies  së  lejes për ndërtim të objekteve të reja në këtë kampus, mbështetur në ligjet në fuqi  dhe në planin urbanistik të komunës. Kryetari falenderoi menaxhmentin për bashkëpunim dhe premtoi edhe një herë që do të bëjë të gjitha përpjekjet që sa më shpejtë që është e mundur, të krijoj mundësitë  për fillimin e punimeve në ndërtimin e objekteve të reja në kampusin e Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë.


 

Menaxhmenti i Universitetit " Haxhi Zeka" në Pejë, ju  uron  të gjithë besimtarëve musliman Fitër Bajramin!

Menadžment Univerziteta " Haxhi Zeka"  u Peći, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti čestita veliki blagdan Ramazanski Bajram.


 

Universiteti në rrjete sociale

Informohu për të rejat e fundit të Universitetit "Haxhi Zeka" përmes rrjeteve sociale

Kontakti

Universiteti Haxhi Zeka
Rektorati
Rr.“UÇK-së”
30000 Pejë Republika e Kosovës

  • Tel: + 381 (0) 39 423 270